Page 91 - 20201UPL katalógus
P. 91

  ADOB EXTRA GABONA
Az Adob Extra gabona vízben oldható lombtrágya, mely- nek összetétele a gabonafélék speciális igényeihez alakí- tották ki
A kalászosok rézigénye magas (60–120 g/ha). Erre a táp- elemre a növénynek minden fejlődési szakaszában nagy szüksége van. A növényben rendkívül kis mértékben szál- lítódik, erősen kötődik a gyökér szöveteiben és a már ki- alakult föld feletti növényrészekben. A levéltrágyaként kijuttatott réz éppen ezért nagyon jól hasznosulhat, kü- lönösen akkor, ha a talaj rézellátottsága nem megfelelő. Talajvizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az ország mezőgazdaságilag művelt területeinek túlnyomó részén kisebb-nagyobb mértékben kimutatható a rézhiány. Pótlá- sa különösen azokon a területeken elengedhetetlen, ahol kimondottan intenzíven történik az őszi búza termesztése, nagy adagú nitrogénműtrágyázás mellett. Ekkor ugyanis a nitrogén jó hasznosulásához elengedhetetlen a jó rézel- látás is.
A kalászos növények esetében a megfelelő mangánellá- tottságnak a növények optimális nitrát-anyagcseréje szem- pontjából van jelentősége. A növény mangán hiányában a nitrát formájú nitrogént nem képes hasznosítani, ami a betakarított termés mennyiségét és minőségét egyaránt befolyásolja. A növényen belüli transzlokációja minimális, az idősebb növényi részekből nem vándorol a fiatalabbak irányába, ezért hiánya is a fiatal leveleken mutatkozik meg leghamarabb.
TECHNOLÓGIAI JAVASLAT
JAVASOLT DÓZIS: 2–4 kg/ha.
A KIJUTTATÁS OPTIMÁLIS IDŐPONTJAI
– bokrosodás vége – szárbaindulás eleje
– zászlóslevél kiterülése – kalászhányás
Az Adob Extra Gabona lombtrágyát az egyéb növényvédel- mi beavatkozások során (pl. lombvédelem, kalászvédelem) célszerű kijuttatni. Első alkalommal a bokrosodás vége – szárbaindulás kezdete időszakában, második alkalommal a zászlóslevél kiterülésének időszakában alkalmazzuk. Amennyiben egy alkalommal tervezzük a felhasználását, akkor azt a zászlóslevél kiterülése-kalászhányás időszaká- ra időzítsük.
TERMÉKTULAJDONSÁGOK
KIEMELKEDŐEN MAGAS MIKROELEM-TARTALOM
Az Adob termékek különlegessége a mikroelemtartalom- ban rejlik. Olyan levéltrágyák ezek, amelyek nagy átlagban 2-4-szer, esetenként 10-szer nagyobb mennyiségben tar- talmaznak mikroelemet, mint a jelenleg forgalomban lévő komplex levéltrágyák.
JÓ OLDHATÓSÁG
Több tulajdonságának köszönhetően (jó minőségű alapanyagok, mikrogranulált mikroelemek, stb.) tökélete- sen feloldható a permetlében. A készítmény a beoldást követően valódi oldatot képez.
MIKROGRANULÁLT FORMULÁCIÓ
A mikroelemek nem por, hanem mikrogranulátum formá- tumban vannak jelen. Ez több előnyös tulajdonságot is je- lent (egyenletesebb eloszlás a termékben, összetapadás kockázata kisebb, jobb oldódás, stb.).
KEVERHETŐSÉG – FITOTOXICITÁS
A kiváló formulációnak köszönhetően a termék tapadás- gátló adalékanyagot nem tartalmaz, ami mind keverhető- ségi szempontból, mind pedig a kisebb fitotoxicitási ve- szély miatt előnyös.
A termék növényvédő szerekkel általában jól keverhető. Keverési próba minden esetben szükséges. Permetlé ké- szítésekor először az Adob levéltrágyát oldjuk be, utána a többi készítményt. Más termékekkel tankkombinációban történő kijuttatásnál ezt figyelembe kell venni. Lúgos kém- hatású növényvédő szerek a műtrágyában lévő kelátköté- seket roncsolhatják, így a mikroelemek nem jutnak be a növénybe. Tankkombinációban történő kijuttatásnál ezt figyelembe kell venni.
A termék a nitrogént nem karbamid, hanem más formá- ban (ammónium-nitrát, kálium-nitrát, ammónium-szulfát stb.) tartalmazza, ami a nitrogénhasznosulást lassabbá teszi, de a felhasználás szempontjából biztonságosabb.
KISZERELÉS
25 kg-os műanyag zsák.
  ÖSSZETÉTEL (%)
 N P2O5 K2O MgO S Cu Fe Mn Mo Zn
 15
 15
 15
 2,7
 2,2
 0,2
 0,1
 0,4
 0,01
 0,1
  91
 


   89   90   91   92   93