Page 88 - 20201UPL katalógus
P. 88

  ROYAL MH-30 HATÁSMECHANIZMUS
Felszívódó hatású, a (hónaljhajtások) kacsok kifejlődésé- nek megakadályozására használható készítmény Virginia típusú dohány kezelésére. Visszafordíthatóan gátolja az auxin hatását, ezzel egy speciális sejtosztódásgátlást idéz elő, melynek köszönhetően a dohány leveleibe felszívódva meggátolja a hónaljhajtások kifejlődését.
HATÉKONYSÁG ÉS SZELEKTIVITÁS
A készítmény csak a tetejezés elvégzése után, de legké- sőbb 24 órán belül alkalmazható eredményesen. Kijutta- táskor figyelemmel kell lenni a felső levelek és az esetle- gesen kihajtott kacsok fejlettségére is, mivel a készítmény nemcsak a kacsokban, hanem a dohánylevelekben is meggátolja a sejtek osztódását. Ezért a Royal MH-30 ak- kor alkalmazható gazdaságosan, amikor a dohány felső le- velei elérték a 15-20 cm-es hosszúságot, a hónaljhajtások nagysága pedig nem haladja meg az 1-1,5 cm-t. Az ennél nagyobb kacsokat kézzel vagy kontakt kacsgátlószer alkal- mazásával el kell távolítani a permetezés előtt.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt szántóföldi permetezőgéppel javasoljuk kijuttatni.
1. A permetezést finom porlasztással kell elvégezni.
2. Csak a növény felső 1/3-1/2 részének kell érintkeznie a készítménnyel.
3. A kijuttatást a reggeli órákban kell elvégezni (a harmat felszáradása után).
4. Közvetlenül eső után, illetve nedves levélfelületre ne permetezzük ki a készítményt.
5. Esőzés vagy öntözés után csak 48 óra elteltével alkalmazható.
6. Ha a kezelés után 6 órán belül eső esik, hatáscsökkenéssel lehet számolni a készítménynek a levélről történő
lemosódása következtében. Felszívódási ideje 6-8 óra.
7. Intenzív esőzés után meg kell ismételni a kezelést, de csak fél dózissal.
8. Meleg nyári napokon, amikor a levelek a turgorukat elveszítik, hervadtak (25 oC felett), nem ajánlott a permetezés. 9. Normál talajnedvességnél gyorsan felszívódik/mozog a növényben, hatását azonnal kifejti.
10. Párás időben gyorsabban szívódik fel, ami optimális kacsgátlást eredményez. Száraz időben a lassúbb felszívódás
miatt valamivel gyengébb hatás várható.
11. A készítményt egyéb készítményekkel ne keverjük, kijuttatása önmagában történjen.
12. Kijuttatása után a dohány betakarítását 30 nap elteltével lehet megkezdeni.
13. Az előírt 80 mg/kg szermaradék határérték csak a tenyészidőszakonkénti 1 kezeléssel lehet biztosítani (kivéve
esőzés utáni ismételt kezelés fél dózissal).
 HATÓANYAG-TARTALOM
250 g/l maleinsav-hidrazid (K-só)
FORMULÁCIÓ
SL (vízoldható koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
20 l-es műanyag kanna és 200 l-es fémhordó
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS CÉLJA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KEZELÉS IDEJE
 UTOLSÓ KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 dohány
 kacsgátlás
 15–17,5
 600–800
 1
 tetejezés után 24 órán belül
 30 nappal betakarítás előtt
  88
 

   86   87   88   89   90