Page 86 - 20201UPL katalógus
P. 86

  MOXA
HATÁSMECHANIZMUS
A trinexapak-etil a gibberellin hormon aktivitásának befo- lyásolásával gátolja a sejtek megnyúlását. Serkenti a gyö- kérnövekedést, növeli a gyökértömeget, valamint a felvett tápanyagok mennyiségét. Az etilén szintézisét nem befo- lyásolja, így nincs öregítő hatása a növényi szövetekre.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!
A készítmény kijuttatása kalászosokban az alábbiak szerint lehetséges:
• őszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától két szár-
csomós állapotáig terjedő időszakban 0,4 l/ha mennyi- ségben, vagy a zászlóslevél megjelenésétől a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban 0,6 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, de a tenyészidőszak során leg- feljebb egy alkalommal kijuttatva
• tavaszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban 0,5 l/ha meny- nyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak so- rán legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
• őszi búza: a kultúrnövények szárbaindulásától a zász- lóslevél kiterüléséig terjedő időszakban 0,4 l/ha meny- nyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
• tavaszi búza: a kultúrnövények egy szárcsomós álla- potától két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a te- nyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
• tritikále, durumbúza, rozs, zab: a kultúrnövények szárbaindulásától két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermete- zéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalom- mal kijuttatva
• gyep (vetőmag-előállítás): a kultúrnövények szárba- indulásától egy szárcsomós állapotáig terjedő időszak- ban 0,8 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijut- tatva
A készítmény nem használható legeltetésre, vagy takar- mánytermesztés céljából fenntartott gyep állományban!
EGYÉB TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK
• a készítményt száraz növényfelületre juttassuk ki
• hatását a kijuttatást követően 1-2 órával később lehulló
csapadék nem befolyásolja
• gombaölő és gyomirtó készítményekkel tankkeverék-
ben hatáscsökkenés veszélye nélkül kijuttatható
• alacsony hőmérséklet, éjszakai fagyveszély esetén,
legyengült állományban nem használható
• kijuttatásánál törekedni kell az átfedések elkerülésére
A búza növekedésszabályozóval nem kezelhető, ha: • gyenge, ritka az állomány,
• tápanyagban szegény a talaj,
• a terület víznyomásos,
• szárazságba hajló idő várható.
 HATÓANYAG-TARTALOM
250 g/l trinexapak-etil
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:
az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges. A kezelt gyepterület kizárólag vetőmag előállításra hasz- nosítható.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
mérsékelten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 2 évig megőrzi
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
 KULTÚRA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 őszi árpa
0,4-0,6
200–300
 szárbaindulás – két szárcsomós állapot (BBCH 30-32) zászlóslevél megje- lenése – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslevél (BBCH 37-39)
 tavaszi árpa
 0,5
 200–300
 szárbaindulás – két szárcsomós állapot (BBCH 30-32)
 őszi búza
0,4
200–300
szárbaindulás – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslevél (BBCH 30-39)
 tavaszi búza
 0,4
 200–300
 egy szárcsomós állapot – két szárcsomós állapot (BBCH 31-32)
 tritikále, durumbúza, rozs, zab
0,4
200–300
szárbaindulás – két szárcsomós állapot (BBCH 30-32)
 gyep (vetőmag)
 0,8
 200–300
 szárbaindulás – egy szárcsomós állapot (BBCH 30-31)
  86
 

   84   85   86   87   88