Page 83 - 20201UPL katalógus
P. 83

     FAZOR
HATÁSMECHANIZMUS
A kipermetezése után felszívódva a növényben meggátol- ja a sejtek további osztódását. Ezt követően már csak a sejtek növekedésével, megnyúlásával kell számolni a ke- zelt növényeknél.
HATÉKONYSÁG ÉS SZELEKTIVITÁS
Egyes növények életében a sejtosztódással nemcsak a szántóföldön történő növekedése, fejlődése során találko- zunk, hanem a tárolása alatt is. Ez a jelenség elsősorban a burgonya és a hagyma raktározása alatt jelenthet prob- lémát, amikor a gumók elkezdenek újrahajtani, csírázni, amely rendkívül komoly minőségromlást és az értékesít- hető mennyiség csökkenését eredményezheti. Hazánkban jelenleg a Fazor csak az étkezési hagyma tárolás alatti csí- rázásgátlására engedélyezett. A kezelés a tárolás megkez- dése után 3–6 hónapon át gátolja a hagyma kihajtását. A hatástartam a tárolás módjától és a dózistól függ.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény a betárolt hagyma idő előtti csírázását gátolja. A készítményt a hagyma tervezett felszedése előtt 2-3 hét- tel, 10-30 %-os szárdőléskor, még részben zöld levéllel rendelkező, 20-50%-os sárgulásban lévő növényállományban kell kijuttatni 3,0-4,0 kg/ha dózisban.
A kezelés a tárolás megkezdése után 3-6 hónapon át gátolja a hagyma kihajtását. A hatástartam a tárolás módjától és a dózistól függ.
Beteg állományban, csökkent levélfelület mellett a készítmény biológiai hatása kedvezőtlenül alakulhat, ezért a kezelés ebben az esetben nem javasolt! A kezelés hatékonyságát csökkentheti a 24 órán belül lehulló csapadék. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a kezelt hagyma renden szárítása a biológiai hatás szempontjából előnyös.
 HATÓANYAG-TARTALOM
600 g/kg maleinsav-hidrazid (804 g/kg maleinsav-hidrazid kálium só)
FORMULÁCIÓ
SG (vízben oldható granulátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
közepesen veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 5 év
KISZERELÉS
4 kg-os zsák
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS CÉLJA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KEZELÉS IDEJE
 UTOLSÓ KEZELÉS IDEJE
 ÉVI (NAP)
 SZER (KG/HA)
 VÍZ (L/HA)
 vöröshagyma
 kihajtás gátlása
 3–4
 500–700
 1
 10-30 %-os dőlés, illetve 20-
50 %-os levélsárgulás (a levélcsú- csok még zöldek)
2-3 héttel a betakarítás előtt
 14 nappal a betakarítás előtt
 30
  83
    81   82   83   84   85