Page 78 - 20201UPL katalógus
P. 78

     78
MULTOLEO
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Felhasználható stresszoldásra, a terméskötődés és ter- mésminőség javítása érdekében a javasolt dózisokban, de maximum 0,4 %-os töménységben.
KEVERHETŐSÉG
A készítmény kijuttatása történhet egy menetben az egyéb növényvédelmi beavatkozásokkal. Gombaölő készítmé- nyekkel a javasolt koncentrációban keverhető, azonban az együttes kijuttatást megelőzően keverési próbát ajánlott végezni. Polyvesum-mal nem keverhető.
A MULTOLEO FELHASZNÁLÁSA REPCÉBEN
A SZÁR MEGNYÚLÁSÁNAK IDŐSZAKA
Ez a kezelés a kora tavaszi időszakban gyorsabbá te- szi a repce korai fejlődését. Az életfolyamatok in- tenzívebbé válása hatással van a becőt hozó oldal- hajtások differenciálódására. Az ebben a fenológiai állapotban kijuttatott Multoleo az oldalágak fejlődésére gyakorolt hatásával befolyással van a növényenkén- ti becőszámra, így közvetlenül a termés mennyiségére.
A FŐHAJTÁS ZÖLDBIMBÓS ÁLLAPOTA
Ez a Multoleo fő kijuttatási időszaka repcében. Az al- gaszűrletben lévő hatóanyagok önmagukban is elősegítik a jobb termékenyülést, amire a termékben található bór szintén pozitív hatással van. Az ebben a fenológiai álla- potban kijuttatott Multoleo a terméskötődésre gyakorolt hatásával befolyásolja a növényenkénti becőszám, a be- cőnkénti magszám alakulását, valamint mérsékli a becő- elrúgás mértékét is. A tápanyagfelvételre gyakorolt hatása pedig az ezermagtömeg növekedését eredményezheti.
A Multoleo hatással van a repce ásványianyag-felvételé- re. A nitrogén és kén elemek mellett jelentősen nő a bór felvétele is. A repce közismerten bórigényes növény, külö- nösen a virágzás-terméskötődés időszakában érzékeny az esetleges hiányára. Amennyiben nem áll elegendő meny- nyiségben a növény rendelkezésére, kötődési problémák léphetnek fel, illetve nőhet a már bekötött becők elrúgá- sának mértéke. A megfelelő bórellátás kizárólag jól meg- választott készítményekkel lehetséges. Mivel a repce bőr- szövete limitálja a felvehető mennyiséget, nagyon fontos a kijuttatott készítmény formulációja. Csapadékos körülmé-
napraforgó stresszoldás, terméskötődés javítása
nyek között, amikor a talajból is elegendő mennyiségben képes a növény felvenni, kisebb jelentőségű a levélen ke- resztül végrehajtott bórpótlás. Száraz körülmények között azonban már megmutatkoznak a készítmények közötti kü- lönbségek, ilyen helyzetben a nem megfelelő formulációjú készítmények kijuttatása már veszteséges lehet. A Multo- leo aminoboron tartalma olyan formulációban található a készítményben, amely biztosítja annak könnyű felvételét.
A MULTOLEO FELHASZNÁLÁSA NAPRAFORGÓBAN
A SZÁR TÁNYÉRDIFFERENCIÁLÓDÁS IDŐSZAKA
A Multoleo felhasználása első alkalommal a tányér- differenciálódás időszakában (R1 fázis) ajánlott. Ebben a fenológiai állapotban a tápanyagfelvétel, valamint a fotoszintézis aktivitásának fokozásával javítja a növény kondícióját, ezáltal a tányér differenciálódása maga- sabb szinten megy vége, közvetlenül hatva a majdan kialakuló tányérátmérőre. Mivel a készítmény nagy mennyiségben tartalmaz bórt, közvetlenül is javítja a növény ellátottságát ebből a tápelemből, amely már ebben a korai időszakban is fontos. Kijuttatása együtte- sen történhet gomba-, vagy rovarölő készítményekkel.
CSILLAGBIMBÓS ÁLLAPOT
Az ebben a fenológiai állapotban kijuttatott Multoleo ha- tással van a terméskötődés mértékére, egyrészt a növény poliamintermelésének fokozásával, másrészt a készít- ményben lévő bór közvetlen hatásával a pollen csírázására és a pollentömlő növekedésére. Növeli a kötött kaszatok számát, javítja a tányér kaszatberakódását, illetve csök- kenti az üres kaszatok arányát. A virágzás időszakában esetleg fellépő stresszhatásokat az intenzívebben zajló életfolyamatok miatt a kezelt növény jobban tolerálja, így azok kevésbé hatnak a megtermékenyülés mértékére.
1,5–2 (max 0,4 %) csillagbimbós állapot
 ÖSSZETÉTEL:
GA 142 alga mikroszűrlet + 9,5 % bór + 4 % nitrogén
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, sötét, hűvös, de fagymentes helyen 3 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 KULTÚRA
  FELHASZNÁLÁS CÉLJA
  DÓZIS (L/HA)
  KIJUTTATÁS IDŐPONTJA
   repce, mustár, szója, mák, len, olajtök
 stresszoldás, terméskötődés javítása
 1,5–2 (max 0,4 %)
 levélfejlődés-virágzás kezdete
 cukorrépa
  stresszoldás, termésminőség javítása
  1,5–2 (max 0,4 %)
  korai levélfejlődés-lombzáródás
   


   76   77   78   79   80