Page 75 - 20201UPL katalógus
P. 75

     FORTHIAL
Felhasználható valamennyi kalászos kultúrában levélke- zelésre a 2 nóduszos állapottól a kalászhányás idősza- káig, egy vagy két alkalommal. Maximális töménysége a permetlében 2 % lehet. A zászlóslevél kiterülésének időszakában kijuttatott Forthial elősegíti a fotoszintetikus aktivitás növekedését, növeli a tápanyagfelvétel mérté- két, ezáltal javítja a betakarított termés beltartalmi érté- keit. Segítségével javul a kijuttatott műtrágya hasznosu- lásának mértéke.
BOKROSODÁS VÉGE – KÉT NÓDUSZOS ÁLLAPOT
A Forthiallal történő kezelés aktiválja a kalászosok táp- anyag-anyagcseréjét (N, P, Fe, mezo- és mikroelemek) az elemek felvételéért és növényen belüli szállításáért fele- lős enzimrendszerekre hatva, ezáltal a talajban található tápanyagok és a kiszórt műtrágyák jobb hasznosulását eredményezi. Ezt elsősorban a korai kezelésekkel (a ko- ra tavaszi kezelésekkel (két nóduszos állapotig) érhetjük el, ugyanis a tápanyagok legintenzívebben a zászlóslevél állapotig épülnek be a szárba és a levélbe, mivel ebben az időszakban dől el, hogy a bokrosodás befejeztével a tápanyag- és vízellátástól függően mennyi kalászt nevelő mellékhajtás marad meg. Az alsóbb levelekben és szárban beépült tápanyagok a virágzás és érés időszakában a ka- lászba áramlanak, ott újrahasznosulnak. Ilyen módon az ebben az időpontban végrehajtott kezelés egyaránt ha- tással van a termés mennyiségére és minőségére.
ZÁSZLÓSLEVÉL FEJLŐDÉSE – VIRÁGZÁS KEZDETE
A zászlóslevél képződése, kiterülése időszakában vég- zett Forthial-os kezelés a zászlóslevél klorofilltartalmának növelésén keresztül növeli a zászlóslevél fotoszintetikus aktivitását. Ennek köszönhetően több asszimilátum jut a kalászokba. Mivel a zászlóslevél és az alatta lévő két levél egészségi állapota és fotoszintetikus aktivitása felel a ter- més 80 %-áért, ezért működésük alapvetően befolyásolja a betakarított termés mennyiségét, minőségét, így a gaz- dálkodás jövedelmezőségét.
A Forthial aktiválja a poliaminok szintézisét (virágzási hormonok) a generatív részekben, ezáltal javuló meg- termékenyülést és jobb szemkitelítődést eredményez. Amennyiben kijuttatását későbbi időpontban végezzük el (kalászhányás) a kezelés a betakarított termés minőségi paramétereinek javulását eredményezi.
A termésmennyiséget és minőséget a különböző fenoló- giai állapotban fennálló tápanyag-ellátottsági szint közvet- lenül befolyásolja:
1. négyzetméterenkénti kalász-számot úgy, hogy az egy
nóduszos állapottól a zászlósleveles állapotig eldől, hogy mennyi marad meg a differenciálódott oldalágak- ból
2. a kalászonkénti magszámot meghatározza a virág- zás és termékenyülés időszakában rendelkezésre álló tápanyagok és asszimilátumok mennyisége
3. az ezermagtömeg alakulását befolyásolja a szemkite- lítődés időszakában elérhető tápanyagok mennyisége
 ÖSSZETÉTEL
GA 142 alga mikroszűrlet + 9 % magné- zium + 6,2 % nitrogén
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, sötét, hűvös, de fagymentes helyen 3 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS CÉLJA
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KIJUTTATÁS IDŐPONTJA
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kalászosok
 növénykondicionálás, tápanyagfelvétel fokozása
 1 (max 2 %)
 250–350
 2 nóduszos állapottól–kalászhányásig 1-2 alkalommal
  75   73   74   75   76   77