Page 72 - 20201UPL katalógus
P. 72

     72
ATONIK
Az Atonik hatóanyagai egyedülálló módon segítik a nö- vényt a környezet káros hatásaira való gyors reagálásban, valamint a kártevők és kórokozók által okozott stressz kivédésében. Serkenti a növény tápanyagfelvételét, felfo- kozza az életfolyamatok intenzitását, elősegítve a több és jobb minőségű termés elérését. Közvetlen hatással van a terméskötődésre, fokozza a stresszhelyzetek okozta vi- rág- és terméselrúgás mérséklésére, emellett serkenti a sejtnedv áramlást.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény alkalmazható:
Paprikában, paradicsomban 0,5 l/ha mennyiségben a bimbófejlődés és bogyóképződés kezdeti szakasza között 2-3 alkalommal, a kezelések közötti 7 nap elteltével. Uborkában 0,5–1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezde- tétől 2-3 alkalommal, a kezelések között 7-21 nap eltelté- vel.
Görögdinnyében 0,5–1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2-3 alkalommal, a kezelések közötti 7-21 nap különbséggel. Sárgadinnyében 0,5–1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2 alkalommal, a ke- zelések közötti 7–21 nap megtartásával.
Szamócában 0,6 l/ha mennyiségben, az első virágok megjelenése és a magok bugaszövetben való megjelené- sének időszaka között 3 alkalommal kijuttatva, a kezelések közötti 7–21 nap elteltének betartásával.
Málnában 0,6 l/ha mennyiségben a sziromlabda állapot és 50%-os bogyófejlettség időszaka között, egy vegetáció- ban maximum 4 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.
Ribiszkében 0,6 l/ha mennyiségben, virágzás kezdetekor és 50%-os bogyófejlettség időszaka között, egy vegetáci- ós időszakban 3 alkalommal kijuttatva. A kezeléseket leg- kevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.
Szőlőben 0,5–1,0 l/ha mennyiségben a fürtmegnyúlás és fürtlehajlás között 1–2 alkalommal, a kezelések közötti 7–21 nap különbség megtartásával.
Meggyfák kötődésének és termésének növelésére, ese- tenként a minőség (hús/mag arány, refrakció) javítására, 0,5 –1 l/ha mennyiségben a virágzás kezdete és virágzás vége között két alkalommal kijuttatva (gombaölő szerrel történő együttes kijuttatás esetén az alacsonyabb dózis ajánlott). A készítmény meggyben a monília elleni mellék- hatással rendelkezik.
Kukoricában (takarmány-, csemege-, vetőmag-) 0,75 l/ha mennyiségben 5–10 leveles állapotban és/vagy a bibeszá- lak megjelenésekor.
Cukorrépában történő felhasználása:
egyszeri kezeléssel a gyökérnövekedés első szakaszában a sorzáródás után, július elején-közepén), 1,0 l/ha mennyi- ségben (augusztusban az egyszeri kezelés nem javasolt) kétszeri kezelés formájában a gyökérnövekedés első sza- kaszában a sorzáródás után (július elején-közepén), majd ezt követően 2–3 héttel 0,5–1 l/ha mennyiségben.
Őszi káposztarepcében a termés növelésére 0,5–1 l/ha
mennyiségben, a szárbaindulás eleje és a virágzás kezde- te között egy vagy két alkalommal kijuttatva (a kezeléseket a rovarölő szeres védekezéssel egy menetben is el lehet végezni).
Napraforgóban 8–12 leveles állapotban majd a csillag- bimbós állapot-virágzat elhajlás időszakában 0,5–1 l/ha mennyiségben. Szántóföldi permetezésnél 300–600 l/ha, légi kijuttatásánál 60–80 l/ha lémennyiség javasolt. Szójában 0,5–1 l/ha mennyiségben, virágzás kezdetekor, 10 %-os virágzásban egy alkalommal, 300–500 l/ha lé- mennyiséggel, állománypermetezéssel kijuttatva. Dohány palántanevelésben és szabadföldi termesz- tésben az alábbiak figyelembevételével kell felhasz- nálni:
• vízkultúrás palántanevelésben 1 ml/100 l töménységben a tápoldatba adagolva szilárd tápközeges palántane- velési technológiában a palánták egyszeri vagy kétsze- ri kezelésére a várható kiültetés előtt 2 héttel, illetve 2–4 nappal, 0,5–1 l/ha mennyiségben.
• szabadföldi termesztésben a kiültetés után 3 héttel, majd ezt követően 3 héttel 0,5–1 l/ha mennyiségben 500 l/ha lémennyiséggel kijuttatva a megfelelő haté- konyság eléréséhez legalább egy palántakori és egy sza- badföldi alkalmazás szükséges.
KEVERHETŐSÉG
Az Atonik a legtöbb permetezőszerrel keverhető, de a tankkeverék készítése előtt javasolt keverési próbát vé- gezni.
KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
Az Atonik kombinálható különböző lombtrágyákkal. Fel- használását többnyire olyan fenológiai állapotokban ja- vasoljuk, amikor megnő a növények bórigénye. Ehhez javasoljuk a Borotek lombtrágyát: ez a kombináció kínála- tunkban technológiai csomagként is megtalálható.
 ÖSSZETÉTEL
o-nitrofenol Na-só, p-nitrofenol Na-só, 5-nitroguajakol Na-só
FORMULÁCIÓ
SL (oldható koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, sötét, hűvös, de fagymentes helyen 3 év
KISZERELÉS
5 l-es és 20 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
napraforgóban 60-80 l/ha vízmennyi- séggel kijuttatva

   70   71   72   73   74