Page 68 - 20201UPL katalógus
P. 68

    TRIDEX 750 HATÁSMECHANIZMUS, HATÁSSPEKTRUM
Kontakt, hatását preventív módon kifejtő hatóanyag. A di- tiokarbamátok szercsoportba tartozik, hatását különböző enzimek gátlásával fejti ki. A lisztharmat és a szürkepenész kivételével számos gombabetegség ellen hatékony mind szántóföldi, mind kertészeti kultúrákban. Rezisztenciát a hatóanyaggal szemben eddig – sok éve tartó felhasználá- sa ellenére – nem tapasztaltak.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Almatermésűekben a kezeléseket az aszkospóra-szó- ródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdeni, és a fertőzés erőssége alapján 10–14 naponkénti gyakori- sággal szükséges folytatni.
Őszibarackban, nektarinban, kajsziban, szilvában, cse- resznyében és meggyben tafrinás levélfodrosodás ellen a védekezéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, ezt követően 14 naponta ismételni.
Moníliás virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. A ké- szítmény tavasszal, hűvös időjárás esetén levéllyukacsoso- dás és rozsdabetegségek ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moníliás gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatásszerű védekezéssel, 14 naponkénti ismétlés- sel, valamint jégverést és vihart követően 12 órán belüli permetezéssel használható, a várakozási idő szigorú be- tartásával. A további szükséges kezelésekre más ható- anyagcsoportba tartozó készítményeket kell használni.
Szőlőben (bor-, csemege-) a készítményt a fertőzésve- szélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni, és a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni. Járványveszé- lyes időszakban 7, közepes fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló javasolt.
Vörös-, fok- és mogyoróhagymában a védekezést elő- rejelzés alapján, preventíven kell elkezdeni, és a kezelést a fertőzési viszonyoktól függően célszerű folytatni. A kijutta- tás során a kultúrában nedvesítőszer használata javasolt.
Burgonyában az első kezelést előrejelzés ismeretében a sorzáródáskor kell elkezdeni és a fertőzési nyomás isme- retében kell megismételni. Járványveszélyes időszakban 7, közepes fertőzési helyzet mellett 10, gyenge fertőzésnél 14 napos permetezési forduló javasolt.
Alternáriás betegség ellen az első védekezések a virágzást követően az első kezdeti tünetek megjelenésekor javasol- hatók.
Paradicsomban, padlizsánban, paprikában előrejelzés- re alapozva, megelőző jelleggel vagy legkésőbb a kezdeti fertőzési tünetek megjelenésekor szükséges védekezni. Járványveszélyes és öntözött körülmények mellett 7, köze- pes fertőzésnél 10, gyenge fertőzésnél 14 napos perme- tezési forduló ajánlott.
Majorannában, tárkonyban és dohányban az első tü- netek megjelenésekor, illetve az időjárás alakulásától füg- gően kell kijuttatni.
Szükség esetén a kezelést 7-10 nap múlva meg lehet is- mételni.
Csapadékos időben és öntözéses termesztésben az egymást követő kezeléseket rövidebb permetezési fordulóval célszerű végezni. A permetlé mennyiségét a megadott értékhatárok között a növény lombozatának fejlettségétől függően kell meghatározni. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
A készítmény nem keverhető olajos és lúgos kémhatású sze- rekkel! Önmagában történő felhasználás esetén nedvesí- tőszer alkalmazása javasolt.
 HATÓANYAG-TARTALOM
750 g/kg mankoceb
FORMULÁCIÓ
DG (diszpergálható granulátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szabá- lyos növényvédőszer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
10 kg-os papírzsák
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
  68
 
   66   67   68   69   70