Page 66 - 20201UPL katalógus
P. 66

  SYLLIT 400 SC HATÁSMECHANIZMUS
 HATÓANYAG-TARTALOM
400 g/l dodin
FORMULÁCIÓ
SC (vizes szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, de fagymentes helyen szabályos növényvédőszer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
A dodin a gombasejtfal permeabilitását változtatja meg, ezen belül is a mitokondrium hártyájának működését gátolja, megakadályozva a légzési lánc alkotói közötti elektronátadást. Hatásmechanizmusát tekintve a gom- baölő szerek között egyedinek mondható, így a szerrotá- cióba jól beilleszthető.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítménnyel almatermésűekben varasodás ellen – a fertőzési veszélytől függően – 2 alkalommal, pirosbimbó állapottól az 50 %-os gyümölcsnagyságig célszerű véde- kezni 7–10 naponként.
Cseresznyében és meggyben a védekezést a levélfol- tosságot okozó kórokozók (Blumeriella, Cercospora) ellen a fertőzésveszély kialakulásakor, általában terméstisztu- lástól 7–10 naponkénti gyakorisággal kell elvégezni. A vé- dekezéseket gyümölcsszüret után is folytatni kell a korai lombhullás megakadályozására, az élelmezés-egészség- ügyi várakozási idő figyelembe vételével.
Őszibarackban kora tavasszal, rügyfakadástól hűvös, csapadékos időjárás esetén a fertőzési veszély fennállásá- ig (általában május közepéig) kell folytatni a védekezése- ket. Erősebb fertőzési veszély, érzékeny fajta és termőhely esetén a magasabb dózis alkalmazása indokolt.
Egy vegetációban legfeljebb 2 kezelés alkalmazható és a rezisztenciaveszély csökkentése miatt egy-egy alkalommal célszerű beiktatni más hatásmechanizmusú hatóanyago- kat (pl. triazolok, anilinopirimidinek, ftálimidek) is. A kijut- tatáshoz bőséges permetlé (500–1200 l/ha) alkalmazása szükséges.
EGYÉB TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK
A Syllit 400 SC egyedülálló hatásmódjának köszönhetően igen eredményesen alkalmazható megelőző (preventív), gyógyító (kuratív), illetve a fertőzés tovaterjedését gátló (eradikatív) kezelések céljára. Amennyiben a „szisztémikus blokk” valamelyik kezelése megkésik vagy nem sikerül és megjelennek a varasodás tünetei a levélen, akkor a készít-
mény eredményesen alkalmazható a járványhelyzet kiala- kulásának megakadályozására. Ilyen esetben mindig két kezelés között, önmagában használjuk a készítményt. Az intenzív hajtásnövekedés időszakában 2–3 napnál hosz- szabb hatástartama a készítménynek valószínűleg nincs, ezért felszívódó készítmény kombinációs partnereként a Syllit 400 SC ezen időszakban nem javasolt.
A készítmény tünetek kezelésére történő alkalmazásával a rezisztencia kialakulásának a veszélye a dodin hatóanyag- gal szemben megnő!
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KÉT KEZELÉS KÖ- ZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 AZ UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)
 varasodás
 2
 7
1,7–2,25
800–1200
 50 %-os gyümölcsmé- ret (BBCH 75)
60
 cseresznye, meggy
 blumeriellás, cerkospórás levélfoltosság
 2
 7
 1,3–2
 800–1200
 90 %-os gyümölcsmé- ret (BBCH 79)
14
 őszibarack
 tafrinás levélfod- rosodás
 2
 7
 2–2,25
 500–1000
 virágzás vége, teljes sziromhullás (BBCH 69)
 75
 Házikerti felhasználás: 20 ml / 8-12 liter víz
 66
 


   64   65   66   67   68