Page 63 - 20201UPL katalógus
P. 63

     POMAX
HATÁSMECHANIZMUS
A pirimetanil az anilinopirimidin hatóanyagcsoportba tar- tozik, amely a növénybe való behatolás kezdetekor, vagy rögtön utána fejti ki hatását. Így a legérzékenyebb fejlő- dési szakaszban, a növénybe való behatoláskor gátolja a kórokozó gomba csíratömlőjének növekedését, valamint a micélium fejlődésére is hatással van.
A fludioxonil kontakt módon képes megakadályozni a gom- baspórák kicsírázását és a spóratömlő növekedését a nö- vény felszínén. A készítmény preventív módon alkalmazható.
HATÁSTÜNET
Az alma és a körte esetében a tárolás során fellépő beteg- ségeket elsősorban fitopatogén gombák okozzák. A kór- okozók még a szüret előtt kerülnek a gyümölcsre, de kár- tétel csak a betárolás után keletkezik, esetenként komoly károkat okozva.
A szüretelés során keletkezett sérülések (mikrosérülések), rovarok által okozott sebek biztosítanak utat a kórokozó gombáknak a növénybe jutására és felgyorsíthatják a tüne- tek megjelenését.
A betakarítás előtt elvégzett növényvédelmi kezelések azért válnak nélkülözhetetlenné, mert a gyümölcsnek olyan egészségi állapotban kell betárolásra kerülni, amely hatásá- ra minimálisra csökken a tárolás alatt kialakuló betegségek kockázata.
A Pomax hatóanyagainak köszönhetően biztos védelmet tudunk nyújtani az alma és a körte gombakórokozói ellen, ezáltal a veszteségek jelentősen csökkenthetők, melynek eredményeképpen egészséges, szép gyümölcsöket rakha- tunk a polcokra.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Tárolási betegségek ellen az érés idején, a fertőzési ve- szélyhelyzettől függően egy, esetleg két alkalommal ja- vasolt védekezni. A kívánt védőhatás elérése érdekében biztosítani kell a gyümölcsök teljes felületének permetlé fedettségét, például Silwet Star 0,05-0,1 %-os dózisával.
A szüret során keletkezett sérülések, rovarok által okozott sebek biztosítanak utat a kórokozó gombáknak a növény- be jutásra és felgyorsíthatják a tünetek megjelenését.
Fludioxonil
A fludioxonil molekulák a levél felületén marad- nak, védik a levelet a fertőzéstől.
Pirimetanil
Egyes pirimetanil mo- lekulák a levél felületén maradnak, míg mások behatolnak a növénybe és a belsejében mozog- nak.
 HATÓANYAG-TARTALOM
336 g/l pirimetanil + 133 g/l fludioxonil
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
5 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KÉT KEZELÉS KÖ- ZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
 A KEZELÉS IDEJE (FENOLÓGIA ÁLLAPOT SZERINT)
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 alma, körte
 tárolási betegségek (Botrytis, Gloeosporium, Penicillium, Monilinia fajok és Venturia fajok)
 1,6
 400–1000
 2
 14
 2-3 cm-es gyümölcsméret- től fogyasztásra érettségig (BBCH 74-89)
 7
  63
 


   61   62   63   64   65