Page 60 - 20201UPL katalógus
P. 60

  MATIZ EXTRA HATÁSMECHANIZMUS
A triazolok csoportjába tartozó hatóanyag preventív, kura- tív és eradikatív hatással rendelkezik. Fungicid hatását az ergoszterol bioszintézis gátlása útján fejti ki, míg regulátor tulajdonsága a gibberelin bioszintézisének akadályozásán alapul. A szisztémikus hatóanyag felszívódása a növény- ben akropetális irányban történik.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a védekezés általában több betegség el- len irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, továbbá a kalász- hányás végén-virágzás idején végzett egy-egy permete- zéssel.
Őszi káposztarepcében 2 alkalommal (4-6 leveles álla- potban ősszel, illetve szárbainduláskor tavasszal), 300-500 l/ha permetlémennyiséggel kijuttatva célszerű védekezni. Erősebb fertőzésre és túlfejlődésre hajlamosító körülmé- nyek között (hosszú, meleg, csapadékos őszi időjárás, nit- rogénbőség) és érzékeny fajta/hibrid esetén a magasabb dózis alkalmazása javasolt.
A készítmény őszi kezelés esetén alkalmas a káposztarep- ce gyökérnyak vastagságának növelésére, a szárbaindulás késleltetésére, ezáltal a repce kifagyásának csökkentésé- re.
Tavaszi kezelés esetén csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, serkenti az oldal- hajtások képződését.
Szőlőben lisztharmat ellen, preventív jelleggel, a virág- zástól kezdve ajánlott védekezni. A védekezést a fertőzés fennállásáig célszerű folytatni. Egy tenyészidőszakban csak 3 alkalommal használható, a további szükséges ke- zeléseket más hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani. Szürkerothadás ellen járványveszélyes idő- szakban más, a betegség ellen hatásos gombaölő szerrel kombináltan célszerű kijuttatni.
 HATÓANYAG-TARTALOM
430 g/l tebukonazol
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap (száradásig).
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
közepesen veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉ- SEK
MA- XIMÁLIS
SZÁMA
 KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
 AZ UTOLSÓ KEZELÉS IDŐPONTJA
ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kalászosok (búza, árpa, rozs, tritikálé)
 gabonalisztharmat, gabonarozsda, hel- mintospóriumos és szeptóriás betegsé- gek, kalászfuzáriózis
 0,6
 250–400
 2
 21
 virágzás
 35
őszi káposztarepce
plenodómuszos és alternáriás beteg- ségek, fehér- és szürkepenész, fagykár- csökkentés, oldalág elágazás növelés
0,3 - 0,6
250–400
2
14
virágzás vége
56
 szőlő
 lisztharmat, szürkerothadás
 0,25
 400–800
 3
 14
 zsendülés
 14
  60
 


   58   59   60   61   62