Page 58 - 20201UPL katalógus
P. 58

    FUNGURAN PROGRESS HATÁSMECHANIZMUS
 HATÓANYAG-TARTALOM
573 g/kg réz-hidroxid (350 g/kg tiszta réz)
FORMULÁCIÓ
WP (vízben oldható por)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
mérsékelten kockázatos
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
a gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év
KISZERELÉS
10 kg-os papírzsák
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
Preventív hatású kontakt, gomba- és baktériumölő szer. A permetlével érintkezve a spórák és a baktériumok felveszik a rezet, ami akadályozza a csírázásukat és sejtosztódásu- kat. A réz megszakítja a patogén károsítók anyagcseréjét azáltal, hogy sok enzim reakcióját gátolja, konkurense egyéb fémeknek a sejten belüli kelátképzésben és inakti- válja a sejtmembrán-fehérjék képzését.
HATÁSSPEKTRUM
A Funguran Progress baktericid és fungicid szerként is használható. Gombák közül hatásos többek között az Alternaria, Plasmopara, Peronospora, Venturia, Taphrina, Monilia, Stigmina, Gnomonia, Cercospora, Phytophthora, Nectria, Mycosphearella, Colletotrichum, Hemileia, stb. fajok ellen. A baktériumok közül az Erwinia, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., stb. ellen hatásos.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Szőlőben a peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A permetezést álta- lában a hajtások 20-25 cm-es állapotában javasolt meg- kezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint, 8-12 naponként célszerű megismételni. A vegetációs időszak első felében végzett kezeléseknél tekintettel kell lenni a termesztett szőlőfajta rézérzékenységére.
Almatermésűekben varasodás ellen a készítményt a vi- rágzás előtti, megelőző védelem céljából, az előrejelzésre alapozva kezdetben 0,6 kg/ha/m lombkorona magasság dózisban szükséges kijuttatni. A virágzás közeledtével a dózist javasolt csökkenteni 0,3 kg/ha/m lombkorona ma- gasságra. A virágzást követően kisdió gyümölcsállapottól kezdődően a védekezések tovább folytathatóak eleinte 0,3 kg/ha/m lombkorona magasság dózissal, amelyet ja- vasolt fokozatosan növelni 0,6 kg/ha/m lombkorona ma- gasság értékre.
Gombás és baktériumos eredetű ágelhalások ellen a ké- szítményt ősszel a betakarítást követően, illetve a lomb- hullás időszakában javasolt kipermetezni.
Csonthéjasokban a betegségek ellen a permetezést a betakarítást követően javasolt elvégezni, majd ősszel, a lombhullás időszakában megismételni. Fertőzésre hajla- mosító körülmények között tavasszal, rügyfakadást köve- tően a pirosbimbós (fehérbimbós) állapotig szintén indo- kolt a védekezés végrehajtása.
A készítmény a kajszi apiognomóniás betegsége ellen csak mérsékelt védőhatással rendelkezik.
Burgonyában burgonyavész ellen a permetezéseket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától függően 7-12 naponként indokolt megismételni.
Baktériumos szártő- és gumórothadás (feketelábúság) el-
len a készítmény vetőgumó kezelés formájában használ- ható fel. A növényvédő szert a vetés előtt, vagy vetéskor kell a vetőgumó felületére juttatni arra alkalmas berende- zéssel.
Kisebb méretű díszbokrok és díszcserjéknél a készít- mény baktériumos levélfoltosságok ellen használható fel. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a permete- zéseket a kilombosodást követően megelőző jelleggel 10- 14 naponként javasolt elvégezni.
Komlóban peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva, az indanövekedés és tobozfejlő- dés időszakában szükséges védekezni. A permetezéseket fertőzési veszélyhelyzettől függően 7-14 naponta javasolt megismételni. A dózist a permetezendő növénymagas- sághoz szükséges igazítani.
  58
 
   56   57   58   59   60