Page 55 - 20201UPL katalógus
P. 55

     CUPROGARD DG HATÁSMECHANIZMUS
 HATÓANYAG-TARTALOM
200 g/kg Bordói keverék
FORMULÁCIÓ
WG (vízben diszpergálható granulátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
10 kg-os papírzsák
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
Preventív hatású kontakt, gomba- és baktériumölő szer. A permetlével érintkezve a spórák és a baktériumok felveszik a rezet, ami akadályozza a csírázásukat és sejtosztódásu- kat. A réz megszakítja a patogén károsítók anyagcseréjét azáltal, hogy sok enzim reakcióját gátolja, konkurense egyéb fémeknek a sejten belüli kelátképzésben, és inakti- válja a sejtmembrán-fehérjék képzését.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt az almatermésű (alma, körte, birs, naspo- lya) kultúrákban a baktériumos és gombás eredetű be- tegségek ellen (varasodás, monília, ágelhalás, stb.) a tava- szi és az őszi időszakban, lemosó permetezés formájában javasolt kijuttatni. A tűzelhalás és varasodás ellen meg- előző jelleggel, rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig, 2-3 alkalommal kell védekezni. A kezeléseket 7-10 napos gyakorisággal, nagy permetlémennyiséggel végezzük. A termés viaszosodását követően a készítmény záró per- metezésre újból felhasználható a rézérzékenység, a per- zselési veszély figyelembe vételével.
A faiskolai alany-, csemete- és oltvány-kertekben a tűzel- halás elleni védekezéseket a fertőzést megelőző időszak- ban kell elkezdeni. A fertőzési helyzet ismeretében a per- metezéseket 14 naponként, 2-3 alkalommal, 300-400 l/ha permetlé felhasználásával célszerű elvégezni. Őszibarackban tafrinás levélfodrosodás és ágelhalás, kajsziban apiognomónia, ágelhalások és levéllyukacsoso- dás ellen a lemosó permetezéseket rügyfakadástól a pi- rosbimbós stádium végéig lehet folytatni, 2-3 alkalommal, 10-14 napos ismétlésben. A pirosbimbós stádium után az őszibarackfajták rézérzékenysége miatt a készítmény to- vábbi felhasználása nem megengedett. A baktériumos és gombás eredetű ágelhalás ellen a kezeléseket ősszel, a lombhullás kezdetén javasolt folytatni.
Szilvában, cseresznyében és meggyben a gombás betegségek (levéllyukacsosodás, monília stb.) ellen fe- hérbimbós állapotban és virágzás kezdetén lehet ered- ményesen védekezni. A baktériumos és gombás eredetű ágelhalások ellen a kezeléseket lombhullástól célszerű végezni.
Szőlőben a peronoszpóra elleni kezeléseket az előrejel- zésre alapozva, preventíven kell elkezdeni, általában a haj- tások 20-25 cm-es állapotában. A kezeléseket a fertőzés alakulása szerint 7-14 naponként javasolt ismételni. Járvá- nyos körülmények között a permetezéseket 7 naponkénti gyakorisággal kell végezni. Szőlőorbánc ellen - ameny- nyiben a kezdeti fertőzések kialakultak - a védekezéseket már 3-4 leveles állapotban célszerű elkezdeni, majd a pe- ronoszpóra elleni kezelésekkel egyidejűleg folytatni. Zöldségfélékben (paprika, paradicsom, kabakosok, bab, borsó, hagyma) a baktériumos és gombás be- tegségek ellen (lisztharmat kivételével) a kezeléseket az előrejelzés ismeretében, preventíven kell elkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint 2-3 alkalommal, 7-14 naponként célszerű ismételni. Járványos körülmények között - külö- nösen a paprikafélékben - a védekezések számát további 2-3 kezeléssel javasolt növelni.
Hagymában, babban és borsóban a permetlé megfelelő tapadása érdekében nedvesítőszer hozzáadása szükséges. Burgonyában a permetezéseket előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel kell kezdeni, majd a fertőzési veszély alakulásától függően, 7-12 naponként meg kell ismételni. Cukorrépában a levélbetegségek ellen az első védeke- zéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor meg kell kezdeni, majd a továbbiakban az időjárási körülmények, illetve a járványhelyzet alakulásától függően 7-10 naponként javasolt megismételni.
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 SZER (KG/HA)
 VÍZ (L/HA)
 őszibarack
 levélfodrosodás, levéllyukacsosodás, baktériumos és gombás eredetű ágelhalások
5,0
1000
 szilva, meggy, cseresznye, kajszi
 baktériumos betegségek levéllyukacsosodás, monília, vörös foltosság, apiognomóniás levélfoltosság
 5,0
 800-1500
 almatermésűek
 baktériumos ágelhalás, tűzelhalás, gombás betegségek
 5,0
 500-1500
 szőlő
 peronoszpóra, szőlőorbánc
 4,0-5,0
 1000
 zöldségfélék (kabakosok, paprika, paradicsom, bab, borsó, hagyma)
baktériumos és gombás betegségek: fitoftóra, alternária, aszkohita, peronoszpóra, rozsda (kivéve lisztharmat)
4,0-5,0
400-1000
 burgonya
 burgonyavész, alternáriás levélfoltosság
 4,0-5,0
 400-600
 cukorrépa
 gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat)
 4,0-5,0
 400-600
  Házikerti felhasználás: 4-5 dkg/8-12 liter víz / 100 m2
 55
 

   53   54   55   56   57