Page 54 - 20201UPL katalógus
P. 54

  CONROD
HATÁSMECHANIZMUS
A triazolok csoportjába tartozó hatóanyag preventív, kura- tív és eradikatív hatással rendelkezik. Fungicid hatását az ergoszterol bioszintézis gátlása útján fejti ki, míg regulátor tulajdonsága a gibberelin bioszintézisének akadályozásán alapul. Az szisztémikus hatóanyag felszívódása a növény- ben akropetális irányban történik.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a védekezés általában több betegség el- len irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, továbbá a kalász- hányás végén-virágzás, idején végzett egy-egy permetezés- sel.
Őszi káposztarepcében a készítményt tőlevélrózsás álla- pottól virágzásig célszerű kijuttatni levél- és szárbetegségek ellen. Az őszi kijuttatás (4-6 leveles állapottól tőlevélrózsás állapotig) a téli-kora tavaszi fagyok miatt elpusztult növények számát is csökkenti.
Szőlőben lisztharmat ellen, preventív jelleggel, a virágzástól kezdve ajánlott védekezni. A védekezést a fertőzés fennállásá- ig célszerű folytatni. Egy tenyészidőszakban csak 3 alkalommal használható, a további szükséges kezeléseket más hatásme- chanizmusú készítményekkel kell megoldani. Szürkerothadás ellen járványveszélyes időszakban más, a betegség ellen hatá- sos gombaölő szerrel kombináltan célszerű kijuttatni.
 HATÓANYAG-TARTALOM
250 g/l tebukonazol
FORMULÁCIÓ
EW (Olajemulzió vizes fázisban)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
közepesen veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KÉT KEZELÉS KÖ- ZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
 AZ UTOLSÓ KE- ZELÉS IDŐPONTJA (FENOLÓGIÁHOZ VISZONYÍTVA)
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  kalászosok (őszi búza, őszi és ta- vaszi árpa, zab, rozs, tritikále)
gabonalisztharmat, gabonarozsda, hel- mintospóriumos és szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis
 1,0
 250-400
 2
 21
virágzás
 35
 őszi káposzta- repce
 plenodómuszos és alternáriás betegségek, fehér- és szürkepe- nész, fagykár csök- kentés
 0,5-1,0
 250-400
 fagykár csökkentés 1
betegsé- gek 2
 -
21
 tőlevélrózsás állapot virágzás vége
 56
 szőlő (bor)
 lisztharmat, szürkerot- hadás
 0,4
 400-800
 3
 14
 zsendülés
 14
   54
 

   52   53   54   55   56