Page 53 - 20201UPL katalógus
P. 53

     CONATRA
HATÁSMECHANIZMUS
A metkonazol szisztémikus hatóanyag, amely megelőző és gyógyító hatással rendelkezik. A szterol bioszintézist gátló triazolok kémiai csoportjába tartozik, amely az ergo- szterol bioszintézisének gátlásán keresztül fejti ki hatását. Növekedésszabályozóként a gibberellin bioszintézisének megakadályozásával hat, így a megnyúlásos növekedést gátolja.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban bokrosodás végétől a virágzás végéig a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapoz- va, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kiala- kulásakor kell elvégezni és szükség esetén megismételni. Kalászfuzáriózis ellen a gombaölő szert célzottan, kalász- hányás után, a virágzás idején kell kijuttatni, biztosítva a kalász egyenletes permetlé fedettségét.
Őszi káposztarepcében a kifagyás csökkentése céljából a kezelést ősszel, a kultúrnövény 4-8 leveles állapotában javasolt elvégezni. Növekedésgátlás (retardálás) és a meg- dőlés csökkentése érdekében ősszel, a repce 4-8 leveles állapotában, vagy tavasszal a szárbaindulás időszakában szükséges permetezni. Alternáriás betegség ellen a gom- baölő szert 1,0 l/ha dózisban tavasszal, a repce szárbain- dulásától a becőképződésig javasolt kijuttatni.
 HATÓANYAG-TARTALOM
60 g/l metkonazol
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KÉT KEZELÉS KÖ- ZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
 AZ UTOLSÓ KE- ZELÉS IDŐPONTJA (FENOLÓGIÁHOZ VISZONYÍTVA)
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  kalászosok
(őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikálé)
 lisztharmat, gabo- narozsdák, pireno- fórás (helmintospo- riózis), szeptóriás levélfoltosság, kalász- fuzáriózis
 1,2
  250-350
 2
 21
 bokrosodás végétől (BBCH 29)
a virágzás végéig (BBCH 69)
  35
  őszi káposzta- repce
 növekedés szabályozás
(fagykár csökkentése, növekedés lassítása) alternáriás betegség
 0,7-1 (növeke- désszabályo- zás)
1 (alternáriás betegség)
  250-350
 2
 14
 4 leveles állapottól (BBCH 14) becőképződés kez- detéig (BBCH 71)
  56
   53
 
   51   52   53   54   55