Page 51 - 20201UPL katalógus
P. 51

                 COLPENN DG HATÁSMECHANIZMUS
 HATÓANYAG-TARTALOM
800 g/kg kén
FORMULÁCIÓ
(WG) vízben diszpergálható granulátum
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
a fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább 3 évig megőrzi
KISZERELÉS
25 kg-os papírzsák
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
A kéntartalmú fungicidek preventív hatású készítmények. A spórába magas gőznyomásuk révén hatolnak be. Ennek mértéke függ a hőmérséklettől, a dózistól, a szemcsemé- rettől és a szélerősségtől. Az elemi kén felvétele után a gombaspórában H2S képződik, ami a különféle enzimek szulfhidril-csoportjait hatástalanítja. A keletkező H2S is toxikus: a fémtartalmú enzimekkel, főként a citokrómok vasanionjaival képez vegyületet. Ez a reakció a gomba lég- zésének további gátlását idézi elő.
HATÁSSPEKTRUM
A spórába való behatolást a membránok lipidtartalma se- gíti elő. Ezzel magyarázható az, hogy a kénre elsősorban a nagy zsírtartalmú gombák érzékenyek (lisztharmat), a vi- zet kedvelők (peronoszpóra, botritisz) ellen a kén nem hat.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény 25 0C felett - az esetleges perzselések elke- rülése érdekében - nem alkalmazható!
Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále), kölesben és pohánkában a fertőzés mértékétől függően egy –három alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelő- ző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, szárbaindulás elején – kell megkez- deni és szükség esetén megismételni a kalászhányás-vi- rágzás idején.
Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a kezelé- seket előrejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként szükség szerint megismételni. Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fertőzésveszély esetén a maga- sabb dózis és a rövidebb (7 napos) permetezési forduló al- kalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészítőjeként.
Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a per- metezést egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 na- ponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megis- mételni.
Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi) a permetezés az első levelek kiemelkedésétől meg- kezdhető és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függő- en célszerű megismételni.
Bogyósokban (köszméte, piros- és feketeribiszke, sza- móca, málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügy- pattanást követően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával. A tenyészidőszak to- vábbi részében a fertőzés erősségétől függően válasszuk meg a dózist.
Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésve- szély fennállása esetén háromszor megismételhető.
Lencse, csicseriborsó, és lóbab kultúrákban a permete- zéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni.
 51
 


   49   50   51   52   53