Page 49 - 20201UPL katalógus
P. 49

     MARKATE 50 HATÁSMECHANIZMUS
A szintetikus piretroidok csoportjába tartozó, a rovarok idegrendszerét bénító rovarölő szer. Kontakt és gyomor- méreg, gyors, taglózó és repellens hatással rendelkezik.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A hatás kezdetben a rovar rendellenes mozgásában, majd pusztulásában mutatkozik meg. A készítmény széles ha- tásspektrumú, nem szelektív rovarölő szer szívó- és rágó kártevők ellen.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek és a gabonapoloskák elleni permetezést az imágók táblá- ra történő betelepedése, illetve a lárvák tömeges kelése idején kell elvégezni. A védekezés szükségességéről az egyedszámok felmérése alapján lehet dönteni. Szükség esetén a kezelés 10–14 nap múlva megismételhető egé- szen a késői tejesérésig.
Repcében és mustárban a repcedarázs fiatal lárvái, vala- mint repcebolha esetében a betelepedő imágók ellen kell időzíteni a védekezést (szikleveles – néhány lombleveles állapot). A permetezést levéltetvek, repce-szárormányo- sok, repcefénybogarak és repce-becőormányosok ellen a kártevők táblára történő betelepedése idején a bogarak egyedszámának folyamatos megfigyelése alapján kell el- végezni. Szükség esetén a kezelés 10–14 nap múlva meg- ismételhető. Az utolsó kezelést a becőképződés fenostá- diumához igazítsuk.
Hüvelyesekben a levéltetvek elleni védekezést a kárte- vők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell meg- kezdeni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sár- gatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon. Szükség esetén a kezelés 14 nap elteltével meg- ismételhető. A megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítőszer használata szükséges. Utolsó kezelés fenostádiuma: zöldhüvelyeseknél a végleges hüvelyméret, száraz hüvelyeseknél érés állapotában.
Cukorrépában a barkók, a bolhák és a levéltetvek bete- lepedése idején, az első kártételek észlelésekor célsze- rű kijuttatni a készítményt. A bagolylepkék lárvái ellen a permetezést a lárvakelés időszakára időzítve ajánlott el- végezni. Szükség esetén a kezelés 10-14 nap múlva meg- ismételhető. Az utolsó kezelést időzítsük a sorzárodás fe- nostádium végéhez.
Burgonyában a levéltetvek elleni védekezést a kártevők megjelenésekor, a telepek kialakulása előtt kell megkezde- ni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása sárgatálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon. Szükség esetén a kezelés 10–14 nap múlva megismétel- hető. A levélsárgulás fenostádiumához időzítsük az utolsó kezelést.
Virágzó állományban, ill. virágzó gyomok vagy más egyéb virágzó növények közelében, valamint méz- harmat jelenléte esetén, a szer kizárólag méhkímé- lő technológiával juttatható ki: a védekezés csak a méhek napi repülési időszakának befejezését köve- tően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést legkésőbb 23 óráig be kell fejezni, illetve a következő nap alkonya- táig szüneteltetni kell.
 HATÓANYAG-TARTALOM
50 g/l lambda-cihalotrin
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
mérsékelten kockázatos
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kalászosok (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab)
 vetésfehérítő bogár, levéltetvek, gabonapoloskák
0,15
250–400
 30
 repce, mustár
 repcedarázs, repcebolha, levéltetvek, repcefénybogár, ormányosbogarak
 0,15
 250–400
 35
 zöld hüvelyesek (borsó, bab)
 borsó-ormányos, levéltetvek
 0,15
 300–500
 3
 száraz hüvelyesek (borsó, bab, lencse)
 borsó-ormányos, levéltetvek
 0,15
 300–500
 14
 cukorrépa
lisztes répabarkó, répabolha, bagolylepkék lárvái, levéltetvek
0,15
300–500
14
 burgonya
 levéltetvek
 0,15
 400–600
 14
  49
 
   47   48   49   50   51