Page 44 - 20201UPL katalógus
P. 44

    CYPERKILL MAX HATÁSMECHANIZMUS
 HATÓANYAG-TARTALOM
  500 g/l cipermetrin
 FORMULÁCIÓ
 EC (emulzióképző koncentrátum)
 FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
 MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
  0 nap (beszáradásig)
  MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
Kifejezetten kockázatos. A méhek és a beporzó rovarok védelme érdekében virágzási időszakban, illetve a virágzást megelőző 1 napon belül nem alkalmaz- ható. Mézharmat és virágzó gyomnövé- nyek jelenléte esetén nem alkalmazható.
 VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
  kifejezetten veszélyes
 ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
 KISZERELÉS
 0,25 l-es és 1 l-es műanyag flakon
 LÉGI KIJUTTATÁS
  nem engedélyezett
  Kontakt és gyomorméreg, a központi és a perifériás ideg- sejteket bénítja.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A szer használatával a rovarok mozgása gyorsan rendelle- nessé válik, a taglózó hatás következtében hamar elpusz- tulnak. A Cyperkill Max nem szelektív rovarölő szer.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban (búza, árpa, rozs, zab) a készítményt a vetésfehérítő bogarak, a levéltetvek vagy a poloskák tö- meges betelepedése, illetve a lárvakelés kezdetén kell ki- juttatni. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Kukoricában a kukoricamoly és a gyapottok-bagolylep- ke elleni védekezéseket a lepkék csúcsrajzásáig, a tojás- rakás előtt kell elvégezni. A rajzás menetét fény-, ill. fe- romon-csapda segítségével célszerű nyomon követni. A kukoricamoly elhúzódó rajzása esetén szükséges lehet a védekezés megismétlése. A védekezést a tömeges rajzás idejére, lehetőleg a bogarak tojásrakása előtti időre kell időzíteni. A bogarak rajzásdinamikájáról sárga ragadós csapdák segítségével, a tojásrakásról az imágók tojás- tartalmának egyedi vizsgálatával (a bogarak potrohának enyhe megnyomásával és kézi nagyító segítségével) lehet tájékozódni. A kukorica virágzása idején (BBCH 61-68) a rovarölő szerrel permetezni tilos!
Repcében, mustárban a védekezést repcefénybogár, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repcebolha ellen a kártevők táblára történő betelepedési időszaká- ban, az imágólétszám figyelemmel kísérése mellett java- solt elvégezni. Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességé- ről. A repce, mustár virágzása idején rovarölő szerrel per- metezni tilos!
Burgonyában a kezelést a levéltetvek ellen a tömeges betelepedés idején célszerű elvégezni. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Cukorrépában a bagolypillék ellen a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges a készítményt kipermetezni. A levéltetvek, a répabolha és a répabarkó elleni védekezést a kártevők táblára történő betelepedése kezdetén ajánlott elvégezni.
Lenben a lenbolha vagy a lentripsz táblára történő töme- ges betelepedése idején javasolt a kezelést elvégezni. Hagymafélékben (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoró- hagyma), póréhagymában tripszek ellen a készítményt kék, fehér vagy sárga színű ragadós lappal végzett megfi- gyelés alapján, a kártevők betelepedésének időszakában, a felszaporodás kezdetén ajánlott kijuttatni. Hagymamoly ellen a nőstények tojásrakása idején ajánlott védekezni.
Hagymában hagymalégy ellen 2-3 leveles állapotban kell a kezelést végezni. A permetlé megfolyása ellen tapadás- fokozó szer (pl. Silwet Star) használata szükséges. A keze- lést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Száraz hüvelyesekben (bab, borsó, lencse, csillagfürt), friss hüvelyesekben (bab, borsó) tripszek ellen a ké- szítményt kék, fehér vagy sárga színű ragadós lappal végzett megfigyelés alapján, a kártevők betelepedésének időszakában, a felszaporodás kezdetén ajánlott kijuttat- ni. Bagolypillék ellen a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenése- kor szükséges a készítményt kipermetezni. A levéltetvek és az ormányosbogarak elleni védekezést a kártevők táblára történő betelepedése kezdetén javasolt elkez- deni. A permetlé megfolyása ellen tapadásfokozó szer (pl. Silwet Star) használata szükséges. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Gyökérzöldségekben (sárgarépa, petrezselyem, paszti- nák, zeller, retek, feketegyökér) levéltetvek ellen betelepe- déskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az első telepek ki- alakulása előtt javasolt elkezdeni a védekezést. A kezelést szükség szerint 10–14 nap múlva meg lehet ismételni.
Káposztafélékben (fejes káposzta, bimbós kel, karfiol, brokkoli) a káposztalepke és bagolylepkék fiatal lárváinak megjelenésekor ajánlatos a permetezést elvégezni. A ke- zelés a levéltetvek ellen is hatásos. A megfelelő hatás el- érése céljából nedvesítőszer alkalmazása szükséges.
Salátában, endíviában és borsmustárban (rukkolában) az első levéltetű-kolóniák illetve gyapottok-bagolylepke egyedek megjelenésének észlelésekor indokolt a védeke- zés elkezdése. A védekezés célja, annak megakadályozá- sa, hogy a kártevők a salátafejbe is bejussanak. Szükség esetén a védekezést 10 nap múlva meg kell ismételni.
Fűszer- és dísznövények szívó- és rágó kártevői ellen a védekezést az első imágók megjelenése után célszerű időzíteni, és szükség esetén 10–14 nap múlva megismé- telni.
 44
 


   42   43   44   45   46