Page 40 - 20201UPL katalógus
P. 40

  BASAMID G HATÁSMECHANIZMUS
A hatóanyag a talajban nedvesség hatására több olyan komponensre bomlik, amelyek a növényi és állati szerveze- teket egyaránt elpusztítják, egyedien széles hatásspektru- mot biztosítva a készítménynek.
HATÉKONYSÁG ÉS SZELEKTIVITÁS
A készítmény a növényparazita fonálférgek (szabadon élő fonálférgek, gyökérgubacs-fonálférgek, szárfonálférgek, stb.), kórokozó talajlakó gombák, csírázó gyommagvak és talajlakó kártevők (drótférgek, cserebogár pajorok, mocs- kospajor, stb.) ellen hatásos.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A kezelés finom morzsalékos talajon végezhető el. A fe- lületre kézi vagy gépi úton egyenletesen kijuttatott gra- nulátumot 10-15 cm, szőlő-, gyümölcstelepítés esetén 20-25 cm mélyre be kell dolgozni. A szer nedvesség je- lenlétében 15-20 °C között gyors gázosodás útján fejti ki hatását, emiatt alacsony talajnedvesség esetén a kezelést követően 5-6 mm-es öntözés szükséges. A tartós hatás érdekében a kezelt területet, illetve földkupacot célszerű fóliával takarni.
A kezelést követően általában 2 héttel, míg alacsonyabb hőmérséklet (5-10 °C) esetén 3-4 héttel a talajt fel kell lazítani, illetve át kell lapátolni.
A vetés, ültetés vagy telepítés előtt tesztvizsgálattal (salá- ta- vagy zsázsateszt) meg kell győződni arról, hogy a talaj mentes-e fitotoxikus szermaradványoktól. Ha a teszt alap- ján csírázásgátlást tapasztalunk a talaj fellazítását, szellőz- tetését meg kell ismételni.
A talajfertőtlenítő készítménnyel együtt szerves trágya és talajjavító meszező anyagok kijuttatása tilos! Azokat a for- gatás előtt kell a területre kijuttatni. Zárt termesztőberen- dezésben történő alkalmazása csak növényektől mentes, üres házban történhet.
A készítmény kizárólag talajfertőtlenítő szerként használ- ható fel! Ugyanazon a területen háromévente legfeljebb egyszer alkalmazható!
 HATÓANYAG-TARTALOM
96,5 % dazomet
FORMULÁCIÓ
MG (mikrogranulátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
ÉLELMEZÉS- EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:
rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs korlátozás
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
zárt termesztőberendezésben 3 nap szabadföldön 0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
20 kg-os műanyag zsák
 NORMÁL SZERKEZETŰ, KÖZEPES VÍZTARTALMÚ TALAJOKNÁL SZÁMOLT VÁRAKOZÁSI IDŐ
 TALAJHŐMÉRSÉKLET 10 CM-ES MÉLYSÉGBEN
 VÁRAKOZÁSI IDŐ
 18 °C felett
 10–12 nap
 15–18 °C
12–18 nap
 2–15 °C
 18–26 nap
 8–12°C
 25–30 nap
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KÉT KEZELÉS KÖZÖTT ELTELT MINIMÁLIS IDŐTARTAM (ÉV)
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES SZERMENNYISÉG
 dohány, zöldség, dísznövény palántane- velő ágyak
növényparazita fonálférgek (szabadonélő fonálférgek, gyökérgubacsfonálférgek), kór- okozó talajlakó gombák, csírázó gyommagvak, talajlakó kártevők (drótférgek, cserebogár pajorok, mocskospajor, stb.)
3 250 g/m3
   zöldségfélék, dísznövény (szabadföldön és zárt termesztőberendezésben), díszfaiskola, erdészeti csemetekertek, gyümölcs és szőlőiskolák,
termesztett gyógynövények
3
50-60 g/m2
  gyümölcs-, szőlő-, komlótelepítések
3
40-100 g/m2
   40
 
   38   39   40   41   42