Page 37 - 20201UPL katalógus
P. 37

     ACEPTORRO 200 HATÁSMECHANIZMUS
Az acetamiprid egy neonikotinoid, a nitro-metilének cso- portjához tartozó, felszívódó hatásmechanizmusú rovarö- lő, idegméreg hatóanyag (IRAC Mode of Action Classifica- tion: 4A). Hatását ingertovábbításkor fejti ki, amikor is úgy kötődik meg a receptoron, hogy elfoglalja az acetil-kolin helyét.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
Felszívódó, széles hatásspektrumú, a repcében előforduló károsítók elleni rovarölő szer.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi káposztarepcében őszi (szikleveles állapottól 4 valódi leveles állapotig: levéltetvek, repcebolha és repcedarázs lárvák ellen) vagy tavaszi (levéltetvek, repce-fénybogár, ormányosbogarak ellen) kijuttatással alkalmazható. A vé- dekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 rep- ce-fénybogár előfordulása esetén javasolt a a védekezést elvégezni.
A permetezést 200-400 l/ha vízmennyiséggel célszerű el- végezni. Javasolt a permetlébe nedvesítőszert adagolni. A repce-fénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő-ormá- nyos) ellen is hatásosak.
A repce virágzása idején, illetve, ha a védendő táblán vi- rágzó gyomok, vagy annak környezetében már virágzó kultúra található, a szer 0,2 l/ha dózisban nappali perme- tezéssel kijuttatva a méhekre nem veszélyes. Azonban a készítmény tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrában vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával jut- tatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repü- lési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órá- tól a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.
A készítményhez nedvesítőszer hozzáadása általánosan javasolt.
 HATÓANYAG-TARTALOM
200 g/l acetamiprid
FORMULÁCIÓ
szuszpo-emulzió (SE)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ (CÉL)
 KEZELÉS IDEJE
 KEZELÉSEK MAX. SZÁMA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE (FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  őszi káposztarepce, tavaszi káposztarepce
 levéltetvek, repce- bolha, repcedarázs, repceszár-ormányos, repce-fénybogár, rep- cebecő-ormányos
 a gyomnövények intenzív növekedé- sekor
  1
 0,2
  200–400
 szikleveles állapot –
4 leveles állapot (BBCH 09-14),
zöldbimbós állapot – virágzás (BBCH 51- 67)
  37
 

   35   36   37   38   39