Page 34 - 20201UPL katalógus
P. 34

     34
XANADU WG HATÁSMECHANIZMUS
A benszulfuron-metil és a metszulfuron-metil az aceto- laktát szintetáz (ALS) enzim működését gátolják az azokra érzékeny gyomokban. E hatóanyagok jelenlétében nem képződnek elágazó szénláncú aminosavak (valin, leucin és izoleucin), így a fehérjeszintézis gátlása miatt következik be a sejtosztódás csökkenése vagy elmaradása.
A hatóanyagok mind a zöld növényi részeken, mind a gyö- kéren keresztül felvehetők.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A látható tünetek (klorózis, elszíneződés, levél deformáció) néhány nappal a kezelés után jelentkeznek a gyomokon: általában 10-25 nap elteltével jelenik meg a nekrózis és ezt követően a növény elpusztul. Ez alatt az idő alatt az érzé- keny gyomok nem vesznek fel sem vizet, sem tápanyago- kat a talajból, így nem jelentenek komoly versenytársakat a kultúrnövény számára.
ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A kijuttatás során biztosítani kell a permetlé folya- matos keverését.
Őszi kalászos (őszi búza, őszi árpa, tritikále, rozs) kultú- rákban a készítményt tavasszal, posztemergensen, a bok- rosodás kezdetétől a zászlóslevél kiterüléséig, 100 g/ha- os dózisban kell kijuttatni.
Tavaszi kalászos (tavaszi búza, tavaszi árpa, zab) kultú- rákban a készítményt posztemergensen, a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a 3 szárcsomós állapotig, 100 g/ha-os dózisban kell kijuttatni.
Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra!
A kultúrnövény kipusztulása esetén, közvetlenül csak tava- szi árpa és tavaszi búza vethető a kezelt területre.
A készítmény kijuttatásának évében, a betakarítást köve- tően csak őszi kalászosok és őszi káposztarepce (a készít- ménnyel való kezelést követő 5 hónap után) vethetők a területre.
A készítménnyel kezelt kalászos betakarítását követő év tavaszán kalászosok, cukorrépa, borsó, paradicsom, vö- röshagyma, szója, kukorica és angolperje vethető.
 HATÓANYAG-TARTALOM
500 g/kg benszulfuron-metil + 40 g/kg metszulfuron-metil
FORMULÁCIÓ
WG (vízben diszpergálható granulá- tum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap (száradást követően)
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
a gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év
KISZERELÉS
0,5 kg-os műanyag flakon
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
   KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
  A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)
 SZER (L/HA)
  VÍZ (L/HA)
  őszi kalászosok
(őszi búza, őszi árpa, tritikále, rozs)
magról kelő kétszikű gyomnövények
 100
 200-300
  bokrosodás kezdetétől a zászlóslevél kiterülésé- ig (BBCH 21-39)
 tavaszi kalászosok (tavaszi búza, tavaszi árpa, zab)
  bokrosodás kezdetétől a 3 szárcsomós állapotig (BBCH 21-33)
    A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki!   32   33   34   35   36