Page 33 - 20201UPL katalógus
P. 33

         JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi káposztarepcében a magról kelő egyszikű gyom- növények, valamint fenyércirok és tarackbúza elleni keze- lést a kultúrnövény 1-6 leveles állapotában kell elvégezni. Gabona árvakelés ellen a kezelést a gabona gyökérváltása előtt, legkésőbb a bokrosodás kezdetéig kell elvégezni. Erősen fejlett árvakelés vagy kissé megkésett kezelés ese- tén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózis alkalmazása szükséges.
Cukorrépában a kezelést magról kelő egyszikű gyomnö- vények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kultúr- növény 4 leveles korától 10 leveles fejlettségéig kell elvé- gezni.
Napraforgóban a kezelést magról kelő egyszikű gyom- növények, valamint a fenyércirok és tarackbúza ellen a kul- túrnövény 4-6 leveles fejlettségénél kell elvégezni.
Paradicsomban a kezelést magról kelő egyszikű gyom- növények, valamint fenyércirok és tarackbúza ellen a kul- túrnövény 4 leveles fejlettségétől a sorok záródásáig kell elvégezni.
Zöld- és száraz borsóban, valamint zöld- és száraz bab- ban a kultúrnövény 8-10 cm-es, lencsében 5-10 cm-es, szójában és burgonyában pedig 5-15 cm-es fejlettségi állapotában kell a készítményt kijuttatni.
Közönséges mézontófűben (facélia) a kezelést a kultúr- növény 4-8 leveles stádiumában kell elvégezni.
A magról kelő egyszikű gyomnövények 2 leveles koruktól bokrosodásukig, fenyércirok és tarackbúza az intenzív nö- vekedési szakaszukban 10-30 cm-es fejlettségüknél a leg- érzékenyebbek a készítményre. Erős gyomosodás, vagy megkésett kezelés esetén az engedélyokiratban mega- dott magasabb dózisokban kell felhasználni.
A készítmény minden egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásá- nál erre fokozottan ügyelni kell!
Normál vetésváltás esetén bármilyen kétszikű szántóföldi kultúrnövény és kalászos kultúra vethető a normál vetés- idő betartásával. A kultúrnövény kipusztulása esetén 2 hét után bármilyen kétszikű kultúra vethető, de a kalászosok csak 6 hét elteltével vethetőek.
KEVERHETŐSÉG
A Targa Super általában keverhető a kétszikű gyomnövé- nyek elleni gyomirtó szerekkel. Nem keverhető a fenoxi- herbicidekkel, mint pl. a 2,4-D, MCPA, stb. Minden esetben javasolt a helyszíni keverési próba elvégzése. A permetle- vet bekeverés után azonnal, de legkésőbb 12 órán belül ki kell juttatni. Ne használjunk műtrágyát a Targa Superrel tankkeverékben!
Nem juttatható ki tankkeverékben imazamox hatóanyagú készítményekkel. Az ilyen hatóanyagú növényvédő szerek, illetve a Targa Super kijuttatása között legalább egy hét- nek kell eltelnie.
A szulfonil-karbamid típusú hatóanyagot tartalmazó ké- szítményekkel együttesen kijuttatva a szelektív egyszikűir- tók hatásossága csökken, ezért vagy kerüljük a készít- mények együttes kijuttatását, vagy az engedélyokiratban meghatározott magasabb Targa Super dózist alkalmaz- zuk.
EGYÉB TECHNOLÓGIAI JAVASLAT
A jobb hatás érdekében célszerű megvárni, amíg az egy- szikű gyomok megfelelő nagyságú zöld felületet növeszte- nek. Ugyancsak fontos, hogy a kijuttatás időpontjában az egyszikűek intenzív növekedésben legyenek. Tartós szá- razság, illetve hűvös időjárás a hatást gyengítheti. A meg- felelően elvégzett gyomirtással a Targa Super a következő évi újrahajtást is gátolja. Az évelő/tarackos gyomok esetén ügyeljünk arra, hogy ne legyenek hosszú (50–100 cm-es) gyökérkapcsolatok, melyek növelik az újrahajtás lehetősé- gét.
        33


   31   32   33   34   35