Page 30 - 20201UPL katalógus
P. 30

   30
RELIANCE
HATÁSMECHANIZMUS
A Reliance egy posztemergensen alkalmazott gyomirtó készítmény a kalászosokban flufenacet és diflufenikán ha- tóanyagokkal, könnyen kezelhető SC formulációban.
A flufenacet hatóanyag az oxi-acetamidok kémiai csoportjába tartozik (HRAC csoport: K3). A meriszté- masejtek osztódását gátolja, a membránszelektivi- tás és -permeabilitás zavarásával. Elsősorban a gyö- kérrendszeren keresztül szívódik fel, majd a xilém szállítja tovább a növekedési csúcsokba. A flufena- cet elsősorban az egyszikű gyomfajok ellen hatásos.
A diflufenikán karotinoid bioszintézis gátló hatóanyag (HRAC csoport: F1). Blokkolja a klorofill képződését, így ki- fehéredéses tüneteket, majd a sejtek bomlását idézi elő, ami az érzékeny gyomnövényeknél néhány héten belül elhalást okoz. Főleg a frissen kelt, folyamatosan növekedő gyomnövények ellen hatásos. A talajon keresztül történő hosszú tartamhatás biztosításához bemosó csapadék megléte szükséges.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Őszi búzában, őszi árpában, tritikáléban és rozsban a készítményt őszi kijuttatással, nagy széltippannal (Ape- ra spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen korai posztemergensen a kultúrnövény első levelének megjelenésétől az 5 leveles fejlettségéig 0,3-0,6 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szik-2 leveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-2 leveles fenológiai stádiumában kell kijuttatni a készítményt. A megfelelő hatékonyság feltétele a jól megművelt, aprómorzsás, rögmentes talajfelszín.
• A készítményt ősszel kell kijuttatni!
• Egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal
használható!
• A készítmény kijuttatására használt berendezést a permetezést követően azonnal ki kell üríteni és a tar- tályt, a szórókeretet, valamint a vezetékeket legalább háromszor át kell öblíteni tiszta vízzel!
• Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően legalább 20 cm mély szántást követően nincs veszé- lye az utóvetemény károsodásának. A készítménnyel kezelt területre fűféléket (különösen angolperjét) a következő vegetációs időszakban nem szabad vetni.
• A kultúrnövény kipusztulása esetén tavasszal, a ké- szítmény kijuttatását követően legalább 100 nap elteltével, legalább 20 cm mély szántást követően tavaszi búza, tavaszi árpa vethetőek, vagy burgonya ültethető.
 HATÓANYAG-TARTALOM
400 g/l flufenacet + 200 g/l diflufenikán
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap (száradásig)
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
 0,6 l/ha RELIANCE-szel kezelt terület
Kezeletlen kontroll
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KEZELÉSEK MAX. SZÁMA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
(FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  őszi búza, őszi árpa, őszi tritikálé, őszi rozs
 magról kelő kétszikű gyomok és nagy széltippan (Apera spica-venti)
 1
 0,3-0,6
  200–300
 az első levél megjelenésétől az
5 leveles fejlettségig (BBCH 10-15)
  A készítmény őszi kijuttatással egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

   28   29   30   31   32