Page 29 - 20201UPL katalógus
P. 29

     SUNFLEX 40 EC HATÁSMECHANIZMUS
A Sunflex 40 EC kontakt hatású készítmény, a fotoszintézis során az elektronátvitelt gátolja, így a sejt membránlipidjei károsodnak, melynek eredményeként az érzékeny gyom- növények, kultúrnövények levelei leperzselődnek.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A kétszikű növényeket, gyomokat perzseli, az egyszikűeket viszont nem károsítja. Repcében légi úton is biztonságo- san kijuttatható, mivel más lombtalanításra használt gyo- mirtó szerekkel ellentétben, a Sunflex 40 EC az egyszikű kultúrákra nem jelent veszélyt.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Eredményesen használható az őszi búza és a kukorica posztemergens gyomirtására, valamint a repce és a nap- raforgó állományszárítására. A Sunflex 40 EC közepes gyo- mosodású repce esetén is biztonsággal használható. Őszi káposztarepcében a Sunflex 40 EC 1,2 l/ha-os dó- zisát akkor kell kipermetezni, amikor a becők 75–80 %-a aranybarna, a bennük lévő magvak már barnák és kimor- zsolhatók. A permetlé cseppmérete nem lehet kisebb, mint 500 mikron. A permetlé elsodródásának megaka- dályozására légi kijuttatás esetén cseppnehezítő adalék használata kötelező (pl. Elastiq Ultra). Évelő egy- és két- szikű gyomnövényekkel, galajjal erősen felgyomosodott repcében gyengébb a hatékonysága.
Napraforgóban a Sunflex 40 EC-t 1,5 l/ha-os dózisát a kaszatok 25–30 %-os nedvességtartalmánál kell kijuttatni. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a növények 5-6 nappal a kezelést követően száradnak le. A túl korán vég- zett kezelés terméscsökkentő, minőségrontó lehet. Napraforgó vetőmag-előállítás esetében nem javasol- juk a dóziscsökkentést, inkább a Sunflex 40 EC Silwet Star adalékanyaggal kombinációban történő kijuttatását ajánl- juk.
A gyors hatás eléréséhez nitrogéntartalmú műtrágya hoz- záadását javasoljuk.
 HATÓANYAG-TARTALOM
400 g/l bromoxinil
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
5 l-es és 10 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
káposztarepce és napraforgó kultúrák- ban engedélyezett
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kukorica
 magról kelő kétszikű gyomok
 0,6–0,9
 250–300
 60
 búza (őszi)
 magról kelő kétszikű gyomok
 0,8–0,9
 250–300
60
 napraforgó
lombtalanítás
1,5
 200–300
10
 60–80 (légi)
 őszi káposztarepce
 lombtalanítás
 1–1,2
+ Silwet Star 0,05
 200–300
 10
  50–60 (légi)
    29   27   28   29   30   31