Page 27 - 20201UPL katalógus
P. 27

     NAUTIUS
HATÁSMECHANIZMUS
Mindkét hatóanyag a szulfonil-karbamidok csoportjába tartozik, melyek hatásmechanizmusukat tekintve aceto- laktát-szintetáz (ALS) működést gátló herbicidek. Hatásu- kat levélen, hajtáson keresztül a növénybe kerülve, majd ott transzlokálódva fejtik ki.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A herbicidhatás nekrózis, sárgulás, antociánosodás formá- jában jelentkezik. A készítmény hatásos a legtöbb magról kelő és néhány évelő kétszikű gyomnövény ellen, de nincs hatással az egyszikű gyomokra.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítmény tavasszal a fagyok megszűné- sét követően, a kalászosok zászlós leveles koráig (zab ese- tében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és dózisát a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok ösz- szetétele határozza meg.
A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. A ragadós galaj (Galium aparine) esetében annak 2–3 levélörvös ál- lapotában van a kezelés optimális időpontja. Mezei acat (Cirsium arvense), valamint 2–4 valódi levelesnél fejlettebb gyomnövények ellen az engedélyokiratban meghatáro- zott magasabb dózisban kell kijuttatni. A készítmény kijut- tatásakor hatásfokozó adalékanyag felhasználása javasolt.
Árvakelésű napraforgó
Füstike
 HATÓANYAG-TARTALOM
400 g/kg tifenszulfuron-metil + 150 g/kg tribenuron-metil
FORMULÁCIÓ
WG (vízben diszpergálható granulá- tum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:
előírt technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
200 g-os műanyag flakon
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
 ÉRZÉKENY GYOMNÖVÉNYEK
 KÖZEPESEN ÉRZÉKENY GYOMNÖVÉNYEK
  Kenderkefű
 Keserűfű-fajok
 Repcsényretek
 Mezei acat
 Vadrepce
 Pásztortáska
 Pipacs
 Pipitér-fajok
 Poloskafű
 Szikfű-fajok
 Útszéli zsázsa
  Vetési hérics
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
 SZER (G/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)
 magról kelő kétszikű gyomnövények, mezei acat
 40–60
 200–250
 zászlós levél kiterülése (BBCH 37)
   27


   25   26   27   28   29