Page 26 - 20201UPL katalógus
P. 26

   26
NASPAR PLUS HATÁSMECHANIZMUS
A metazaklór a klóracetanilidek csoportjába tartozik. Ezek a herbicidek a csírázó magvakat és a szikleveles (egy-két leveles) gyomnövényeket károsítják. Gátolják az enzimmű- ködést, zavarják a nitrátanyagcserét. Fő hatásuk a nukle- insav- és fehérjeszintézis gátlása. A metazaklór hatására a sejtek hosszirányú megnyúlása és a gyökerek növekedése leáll. Csökken a növények kálium- és vízfelvétele, felborul a fehérjeháztartásuk, végül a gyomok elpusztulnak. A me- tazaklór a talaj felső rétegében marad.
A quinmerak a kinolin-karbonsavak csoportjába tartozik.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A készítmény preemergensen és korai posztemergensen is kijuttatható, elsősorban a magról kelő kétszikű gyom- növények ellen. A megfelelő hatás eléréséhez a kijuttatást követő 2-3 héten belül 10-20 mm bemosó csapadék szük- séges. A nehezebben írtható gyomok ellen (pásztortáska, sebforrasztó zsombor, tyúkhúr) preemergensen kijuttatva érhetünk el jobb gyomirtó hatást.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!
A készítményt az őszi káposztarepce, tavaszi káposz- tarepce, mustár és olajretek vetése után 3 napon be- lül (preemergensen) kell kijuttatni 2,25 l/ha dózisban, jól elmunkált, aprómorzsás talajfelszínre. Fontos, hogy a kul- túrnövény magját 2,0-2,5 cm vastag földréteg takarja.
Állománykezelés esetén 2,0-2,25 l/ha dózisban lehet al- kalmazni a kultúrnövények szikleveles korától 4 valódi le- veles fejlettségéig. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2 leveles korukban, a ragadós galaj (Galium aparine) 1-2 levélörvös korában a legérzékenyebb a kezelésre.
A készítmény ugyanazon a területen hároméven- ként csak egy alkalommal használható!
 HATÓANYAG-TARTALOM
333 g/l metazaklór + 83 g/l quinmerak
FORMULÁCIÓ
szuszpenzió koncentrátum (SC)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
 KISZERELÉS
 5 l-es műanyag kanna
 LÉGI KIJUTTATÁS
 nem engedélyezett
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ (CÉL)
 KEZELÉS IDEJE
 KEZELÉSEK MAX. SZÁMA
 KEZELÉSEK KÖZÖTTI MIN. IDŐ
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE (FENOLÓGIAI ÁLLAPOT SZERINT)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 őszi káposztarepce, tavaszi káposztarepce, mustár, olajretek
 magról kelő két- szikű gyomok
 a gyomnövények intenzív növekedé- sekor
 1
 3 év
 2,25
 250–300
 vetés után, kelés előtt (BBCH 00-07)
 2–2,25
 szikleveles fejlettségtől 4 leveles fejlettségig (BBCH 10-14)
  


   24   25   26   27   28