Page 25 - 20201UPL katalógus
P. 25

     MINSTREL
HATÁSMECHANIZMUS, SZELEKTIVITÁS
A fluroxipir a hormonrendszerre ható herbicidek közé tar- tozik. Felszívódó, szisztémikus hatóanyag. Olyankor hat, amikor a növény aktív növekedési szakaszban van.
A hatóanyagnak ellenálló gyomok az egyszikűek, illetve néhány kétszikű. Speciális gyomirtási céllal is (gabonában galaj ellen, kukoricában szulák ellen) használható.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetáci- ós időszakban csak egy alkalommal használható.
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikále) a készítményt tavasszal, a kultúrnövény 2 le- veles állapotától a zászlóslevél kiterüléséig lehet kijuttatni 0,75-1,0 l/ha dózisban.
Sörárpán kívül az egyéb kalászosokban a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arven- se) ellen hormonbázisú készítményekkel (2,4-D, MCPA) tankkombinációban célszerű alkalmazni.
Takarmánykukoricában a kultúrnövény 4-6 leveles ál- lapotában kell kijuttatni a készítményt 1,0 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotukban, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövény- szulák (Calystegia sepium) 10-15 cm-es, a hamvas szeder (Rubus caesius) 15-20 cm-es állapotában a legérzéke- nyebb a készítményre.
Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Ha a készít- ménnyel kezelt kultúra kipusztul, akkor a kezelést követő- en legalább 5 hét múlva vethető kalászos, kukorica, őszi káposztarepce, vöröshagyma és mák. A kezelést követően legalább 10 hét múlva vethető lucerna, napraforgó, cukor- répa, burgonya, szója, paradicsom, len, tarlórépa, káposz- ta, fejes saláta, spenót és sárgarépa. A kezelést követően legalább 15 hét múlva vethető minden más érzékeny kul- túra: borsó, bab, lóhere és pasztinák.
 HATÓANYAG-TARTALOM
200 g/l fluroxipir
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképzö koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
előírt technológia szerinti felhasználás esetén nem szükséges
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
  KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé
 magról kelő kétszikű gyomnövények. valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder
0,75-1,0
200-300
 2 leveles állapottól a zászlós levél kiterüléséig (BBCH 12-39)
 takarmánykukorica
 magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder
 1,0
 200-300
 4-6 leveles állapot (BBCH 14-16)
   25
   23   24   25   26   27