Page 23 - 20201UPL katalógus
P. 23

         Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, er- dei és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyő- telepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biz- tosító viaszréteg.
Szőlő- és gyümölcsültetvényekben csemegeszőlő, bor- szőlő, almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthé- jas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyo- ró, gesztenye) kultúrákban csak 3 évesnél idősebb tele- pítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel, vagy egyéb speciális permetezéstechnikával juttatható ki. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyi- ben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön, mert azokat maradandóan károsítja. A 3 évesnél fiatalabb, még nem elfásodott törzsű csemetéket szintén károsítja a ha- tóanyag.
Állományszárítás napraforgó, repce, kukorica, szója kul- túrákban:
Gyommentes állományban a kultúrára megadott alacso- nyabb dózisban, elgyomosodott területen a magasabb dózisban kell alkalmazni. A kezelést napraforgóban a ka- szatok 20–30 %-os, kukoricában a szemek 30–40 %-os nedvességtartalmánál kell elvégezni. Repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becőszint középső harma- dában a magvak legalább 60 %-a barna színű, a becők ekkor még zöldek. Szójában a hüvely sárga-sárgásbarna elszíneződését követően alkalmazható, amikor a szója- babszemek nedvességtartalma 30 % körül van. Repcében, szójában a kijuttatás kizárólag földi géppel (hidas traktor- ral) történhet.
Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt.
Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában aratás előtti gyomirtásra, a betakarítás megkönnyítésére, kizá- rólag szántóföldi géppel, elsősorban évelő gyomokkal (tarackbúza, nád, folyondár szulák, stb.) erősen fertőzött területen, a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.
A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15–25 °C között és magas páratartalom mel- lett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnö- vényben.
LÉGI KIJUTTATÁS
Kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásá- val és elsodródásgátló szórófej alkalmazásával. Légi kijut- tatásnál a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM, illetve az azt módosító 34/2012. (IV. 6.) VM rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Lémennyiség: 50–60 l/ha.
HIDASTRAKTORRAL VÉGZETT KIJUTTATÁS
Nagy hasmagasságú (150 cm) földi géppel csak a permet- lé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzá- adásával juttatható ki a készítmény.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés so- rán fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!
        23


   21   22   23   24   25