Page 22 - 20201UPL katalógus
P. 22

     22
KAPAZIN
HATÁSMECHANIZMUS
A növény a klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül ve- szi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A növekedési pontokban gátolja az aromás aminosavak szintézisét.
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
A hatástünetek 1–2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpenövésben, levél- és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, az érintett növény elpusztul. Mivel a glifozát a növényben való mozgása folyamán a szapo- rító képletekbe is eljut, így hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához vagy maradandó károsodásához vezet. Hatékonysága ennek megfelelően dózistól füg- gően kiterjed mind az évelő, mind a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövényekre. Nem szelektív, tehát totális gyomirtó szer. Kerülni kell a szer termesztett növényekkel való érintkezését.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Magról kelő gyomnövények esetében az engedély- okiratban meghatározott alacsonyabb dózisban kell alkal- mazni.
Magról kelő kétszikűek esetében azok 4–8 valódi leve- les állapotában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3–5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni.
Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövé- nyek esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell a készítményt kijuttatni, hogy a hatóanyag a gyomnövény föld alatti szaporító képleteibe is lejusson.
Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb.
Szulákfélék ellen a virágzás idején, mezei acat ellen an- nak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális idő- pontja.
Szántóföldi kultúrákban, azok vetése előtt, illetve után a csírázás megindulásáig, akkor, ha az elvetett magva- kat legalább 3 cm vastag aprómorzsás talajréteg takarja. 3%-nál kevesebb szervesanyag-tartalmú talajokon ez a technológia nem alkalmazható.
Tarlókezelésre évelő gyomnövények ellen tarlóhántás után, azok 15–30 cm-es nagyságakor. A tarlóművelést se- kélyen kell végezni, oly módon, hogy a tarackok feldarabo- lódjanak és ezáltal az alvó rügyek is kihajtsanak.
Mezőgazdaságilag nem művelt területek: utak, út- padkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesít- mények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti
Formuláció
SL (vízben oldható koncentrátum)
 Hatóanyag-tartalom
360 g/l glifozát (486 g/l glifozát- izopropilamin só)
 Forgalmazási kategória
 III.
Munka-egészségügyi várakozási idő
0 nap
 Méhekre való veszélyes- ség
nem jelölésköteles
 Vízi szervezetekre való veszélyesség
 nem jelölésköteles
Eltarthatóság
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
 Kiszerelés
20 és 5 l-es műanyag kanna, 1 l-es műanyag flakon
 Légi kijuttatás
 napraforgóban és kukoricában engedé- lyezett
 VÉDŐTÁVOLSÁGOK
    FÖLDI
  HIDASTRAKTOR
  LÉGI
 Felszíni vizektől
 5m
 25 m
 50 m
   Nem mezőgazdasági területeken lévő nem cél növényektől
5 m
25 m
50 m
 Más mezőgazdasági kultúráktól
  10 m
  50 m
  100 m
 pályatestek totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.
Lakott területek, kiskertek, temetők totális gyomirtá- sára, ahol azt helyi rendelet nem tiltja.
Vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtá- sára nád, gyékény és egyéb nehezen irtható évelő gyom- fajok ellen.
Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok fel- újításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően.
Lucernában arankával erősen fertőzött területeken folt- kezelés, vagy teljes felületkezelés formájában. Foltkezelés esetén 0,2–0,3 %-os koncentrációban kell fel- használni.
Teljes felületkezelés esetén 0,5–0,7 l/ha a készítmény dózisa. A kezelés kis mértékben visszavetheti a lucerna fej- lődését a következő kaszálásig, ezért teljes felületkezelés csak erősen fertőzött területeken javasolható. A kezelést a lucerna kaszálását követő 5–7 nap múlva kell elvégezni.
Magtermő lucernában, vagy a magfogás szakaszában alkalmazása nem javasolt.
Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt, bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra.
Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen 3,5 % kon- centrációban alkalmazható.

   20   21   22   23   24