Page 21 - 20201UPL katalógus
P. 21

     FLUROSTAR 200 HATÁSMECHANIZMUS, SZELEKTIVITÁS
 HATÓANYAG-TARTALOM
288 g/l fluroxipir-meptil (200 g/l fluroxipir)
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
kifejezetten veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
A fluroxipir a hormonrendszerre ható herbicidek közé tar- tozik. Felszívódó, szisztémikus hatóanyag. Olyankor hat, amikor a növény aktív növekedési szakaszban van.
A hatóanyagnak ellenálló gyomok az egyszikűek, illetve néhány kétszikű. Speciális gyomirtási céllal is (gabonában galaj ellen, kukoricában szulák ellen) használható.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alka- lommal használható!
Kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé) a készítményt azok 2–3 leveles állapotától a kalászhányás kezdetéig lehet kijuttatni. Sörárpán kívül az egyéb kalászosokban a gyomirtási spektrum szélesítése, valamint mezei acat (Cirsium arvense) ellen hormonbázisú készítményekkel (2,4-D, MCPA) tankkombinációban cél- szerű alkalmazni.
Hormonbázisú készítményekkel kombinációban a dózisa 0,75 l/ha, szulfonil-karbamid hatóanyagú gyomirtó szerek- kel 0,4-0,6 l/ha. A kombinációs partnert annak engedély- okiratában meghatározott mennyiségben kell kijuttatni, va- lamint figyelembe kell venni a kombinációs partner kijutta- tásának a kalászosokra vonatkozó fenológiai paramétereit.
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény 4–6 leveles ál- lapotában kell kijuttatni a készítményt. A magról kelő, két- szikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban, az aprószulák (Convolvulus arvensis), sövényszulák (Calystegia sepium) 10–15 cm-es, a hamvas szeder (Rubus caesius) 15– 20 cm-es állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Erős fertőzés esetén az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban kell alkalmazni.
Hamvas szeder Egynyári szélfű
 ÉRZÉKENY GYOMNÖVÉNYEK
 KÖZEPESEN ÉRZÉKENY GYOMNÖVÉNYEK
  Keserűfű-fajok
 Útszéli zsázsa
 Ragadós galaj
 Vadrepce
 Szulák-félék
  Tyúkhúr
   KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 UTOLSÓ KEZELÉS FENOSTÁDIUMA
 ÉVI (NAP)
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 kalászosok (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé)
 magról kelő kétszikű gyomnövé- nyek, valamint aprószulák, sövény- szulák, hamvas szeder
 0,4–1
 200–300
 kalászhányás kezdete (BBCH 12-51)
 előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges
 kukorica (takarmány)
 magról kelő kétszikű gyomnövé- nyek, valamint aprószulák, sövény- szulák, hamvas szeder
 1,25–1,75
 200–300
 6 leveles állapot (BBCH 14-16)
   21

   19   20   21   22   23