Page 19 - 20201UPL katalógus
P. 19

         CLIOPHAR 600 SL HATÁSMECHANIZMUS
 HATÓANYAG-TARTALOM
600 g/l klopiralid
FORMULÁCIÓ
SL (folyékony, vízben oldható koncent- rátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 2 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon és 5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
nem engedélyezett
A növény hormonrendszerére ható herbicidek csoportjá- ba tartozik (pikolinsav-származék). A csírázást követően a koleoptil és hipokotil, majd a hajtáscsúcs, gyökércsúcs, kambium, axiális rügyek és a nóduszok merisztéma régiói- ban fejti ki hatását. A hormon típusú készítmények olyan- kor hatnak, amikor a növény intenzív növekedési szakasz- ban van (bokrosodás, szárbaindulás).
HATÁSTÜNET, SZELEKTIVITÁS
Hosszirányú növekedésgátlás, rügydifferenciálódás gátlá- sa, virágzás gátlása. Már alacsony koncentrációban is ir- reverzibilisen gátolja az auxin-transzportot, szétroncsolja a szállítószöveteket. Tehát nem hormon hatású, hanem a hormonrendszert károsító készítmény.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Cukorrépában elsősorban mezei acattal (Cirsium arven- se), parlagfűvel (Ambrosia artemisiifolia), szerbtövis fajok- kal, keserűfű-fajokkal vagy napraforgó árvakeléssel fer- tőzött terület gyomirtására javasolható. A készítményt a cukorrépa 4–6 leveles állapotában kell kijuttatni 0,2-0,3 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények, vid- rakeserűfű (Persicaria amphibia) 2-4 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítmény- re. 25 0C felett a fokozott fitotoxicitás-veszély miatt a szer nem használható.
Kukoricában (takarmány-, csemege-) a kultúrnövény 3 le- veles állapotától a 6 leveles fenológiai állapotig juttatható ki. A mezei acat tőlevélrózsás, az árvakelésű napraforgó 4-6 leveles fejlettségénél a legérzékenyebb a készítményre.
Őszi búza, tavaszi búza, őszi árpa, zab, rozs, triti- kále kultúrákban a készítményt a kultúrnövény 3 leve- les korától a szárba indulás kezdetéig lehet kijuttatni 0,125-0,2 l/ha dózisban, a magról kelő kétszikű gyomnö- vények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőlevélrózsás álla- potában. Kalászosokban elsősorban 2,4-D, MCPA, fluroxi- pir hatóanyagú készítményekkel kombinációban javasolt felhasználni, ez esetben mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner engedélyokirat szerinti kijuttatási paramétereit. Más engedélyezett készítménnyel kombi- nációban alkalmazva a szer mennyiségét 0,125-0,15 l/ha mennyiségig lehet csökkenteni.
Őszi káposztarepcében a 4–6 leveles állapottól a virág- bimbók megjelenéséig juttatható ki a készítmény 0,125- 0,2 l/ha dózisban.
Olajretekben a kultúrnövény 4–6 leveles fejlettségi álla- potában kell a készítményt kijuttatni. A magról kelő két- szikű gyomnövények 2-4 valódi leveles, a mezei acat tőle- vélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre.
Rostlen, olajlen kultúrákban a kultúrnövény 8–12 cm-es fejlettségekor kell a kezelést elvégezni.
Utóvetemény: A készítménnyel kezelt kultúrnövény nö- vényi maradványai károsíthatják az alábbi klopiralid ható- anyagra érzékeny kultúrákat: borsó, bab, csillagfürt és más hüvelyesek, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák és más er- nyős virágzatú kultúrák, burgonya, saláta és egyéb fészkes virágzatú kultúrnövények. Nem vethetők a fentebb felso- rolt érzékeny kultúrák a készítmény kijuttatásával azonos évben, továbbá a kezelést követő tavasszal, amennyiben az előző évben júliusnál később került alkalmazásra a ké- szítmény. A betakarítás után a lehető leghamarabb fel kell aprítani és be kell dolgozni a talajba a növényi maradvá- nyokat, hogy azok mihamarabb lebomoljanak. Érzékeny növények vetése előtt meg kell győződni arról, hogy a kezelt kultúrnövény maradványai teljesen lebomlottak.A készítménnyel kezelt kalászos kultúra növényi maradvá- nyainak bedolgozása után ugyanabban az évben csak el- lenálló kultúrák (p. kalászos) vethetők.
KEVERHETŐSÉG
A készítmény keverhető a legtöbb cukorrépában haszná- latos gyomirtó szerrel. Tankkeverék készítésekor minden esetben végezzünk keverési próbát.
   19


   17   18   19   20   21