Page 13 - 20201UPL katalógus
P. 13

     PROFESSZIONÁLIS, MIKROEMULZIÓS (ME) CSÁVÁZÁSI TECHNOLÓGIA
A mikroemulziós formuláció egyedülálló a csávázószerek között. Legfontosabb jellemzője, hogy a vízben oldódó és nem oldódó alkotórészecskék kolloid méretűek, amelyek egy átlátszó, homogén folyadékot képeznek. Előnyeit ta- pasztalhatjuk a csávázott vetőmagon, de kedvező hatása van a felhasználóra, a környezetre egyaránt.
KEDVEZŐBB A VETŐMAGNAK
• A készítményeket a szokottnál jóval egyenletesebben le- het a mag felszínére juttatni.
• A mikrocseppek többrétegű, hiánytalan bevonatot ké- peznek, így biztosítják a több parányi csepp nagyobb felületen való érintkezését a kórokozókkal, ami a tökéle- tesebb kontakt hatás forrása.
• A jobb fedettség révén a felszívódó tulajdonsággal ren- delkező hatóanyagok gyorsabban és eredményesebben szívódnak be a maghéj alá.
• A mikroemulziós technológia segítségével kis ható- anyag mennyiség is rendelkezhet magas hatékony- sággal. Erre a Rancona 15 ME készítmény a legjobb bizonyíték: 15 gramm ipkonazol hatóanyag 4-5 ha területen is biztonságos védelmet ad a kórokozókkal szemben.
KEDVEZŐBB A FELHASZNÁLÓNAK
• A részecskék igen egyenletes eloszlása érhető el a csá- vázólében. A ME formulációjú készítmények minimális keverést igényelnek, igen jól diszpergálódnak.
• A készítmények pontosan adagolhatóak, kalibrálhatóak. Extrém körülmények esetén is homogén és stabil az ol- dat.
• Nincs kiülepedés, a formuláció stabil marad még a csá- vázólé felhasználás hosszabb szüneteiben is.
• Mivel nincs porképződés, a hatóanyagok hiányta- lanul jutnak a vetőmag felszínére: ez a maximális hatáskifejtés kulcsa.
• AA csávázórendszer tisztítása könnyű, a készítmény nem ragad bele a csávázógépbe és a csövekbe, ami a szervál- tást is megkönnyíti.
• Nem irritatív, könnyű a kezelése.
• Nincs maró, korrozív hatása, nem változtatja meg a csá-
vázólé pH-értékét, ez a berendezések élettartamára és a
vetőmagra egyaránt kedvező.
• Simább lesz a mag felszíne, így a vetőmag csávázórend-
szernek gyorsabb lesz az áteresztőképessége.
• Nincs kellemetlen, erős szaga. Ez a tulajdonsága különö-
sen kedveltté tette a felhasználók körében.
KEDVEZŐBB A KÖRNYEZETRE NÉZVE
• Kis hatóanyag mennyiségek és a ME formuláció párosítása jóval kisebb környezeti terhelést jelent. • Nincs leporlás a vetőgépekben. Nem marad környezet- re veszélyes por a magládában, a munkafolyamatok vég-
zése során nem éri veszélyes terhelés a felhasználó
egészségét és védi a környezet állapotát is.
• A kis dózisoknak köszönhetően kevesebb a göngyöleg, ami a szállításnál jelent előnyt. A göngyöleg kimosása gyorsabb, hatékonyabb, mert a készítmény nem ragad
le a kanna aljára.
+80
A ME FORMULÁCIÓ KIJUTTATÁS EGYENLETESSÉGE
EGYÉB CSÁVÁZÓSZEREK, FS FORMULÁCIÓVAL
  +60 +40 +20
N
-20
-40
-60
-80
 RANCONA 15 ME, RANCONA I-MIX, ME FORMULÁCIÓVAL
  CÉLZOTT DÓZIS
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
VETŐMAG MENNYISÉGE
magok sorszáma
  FS formuláció ME formuláció oldódása vízben oldódása vízben
   13
 CÉLZOTT DÓZIS %-A   11   12   13   14   15