Page 107 - 20201UPL katalógus
P. 107

         X-CHANGE
Az X-Change megakadályozza a növényvédő szerek ható- anyagainak komplexképzését, beállítja a víz keménységét és pH-ját, valamint csökkenti a permetlé habzását.
Az alkalmazott növényvédő szer teljes mennyisége hasz- nosul, mert nem kötik le a permetezésre használt vízben lévő szabad kationok.
A túl lúgos permetlé pH-ját beállítja az optimális szintre, így nem alakulhat ki lúgos hidrolízis, amely csökkentené a növényvédő szerek biológiai hatását.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Vízkondicionáló és nedvesítő adalékanyagként felhasznál- ható gyomirtó szerek, gombaölő szerek, rovarölő szerek, regulátorok, lombtrágyák, növénykondicionáló szerek al- kalmazásakor, a permetlé készítésénél a víz keménységé- nek csökkentésére, vízlágyításra 0,1 - 0,25 % koncentráci- óban, a víz keménységének függvényében.
A permetlé pH-értékének (4,7– 4,8) kedvező szintre való beállítására 0,1 % -os koncentrációban kell felhasználni.
A permetlé készítésénél először folyamatos keverés mel- lett engedjük tele a tartályt a felhasználandó vízmeny- nyiséggel, ezt követően öntsük a tartályba az X-Change szükséges dózisát, majd állandó keverés mellett a felhasz- nálandó növényvédő szert az alkalmazandó dózisban.
 HATÓANYAG-TARTALOM
5 % ammónium-szulfát + 20 % ammó- nium-propionát
FORMULÁCIÓ
SL (vízoldható koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:
Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szüksé- ges, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokirata szerint
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
0 nap, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokirata szerint
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő- szer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
az alkalmazott növényvédő szer engedély-okiratával összhangban
  107
 

   105   106   107   108   109