Page 106 - 20201UPL katalógus
P. 106

    SILWET STAR
A Silwet Star egy nem-ionos típusú univerzális permetezési adalékanyag, amely egyedülállóan csökkenti a folyadékok felületi feszültségét. Ennek köszönhetően többszörösére növeli a kijuttatott permetlé szétterülését a célfelületen. Így megnöveli a kezelt növények permetléfedettségét, ezzel pedig javítja az alkalmazott készítmények biológiai hatásosságát, különösen viaszos, vagy szőrözött levélzetű növényeken.
HATÉKONYSÁG ÉS SZELEKTIVITÁS
Felületi feszültség- és habzáscsökkentő, tapadásfokozó ada- lék bármilyen növényvédő szerhez, levéltrágyához, növény- kondícionálóhoz.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kertészeti és szántóföldi kultúrák védelme során a felületi feszültséget csökkentő és tapadásfokozó készít- ményt az alkalmazott rovar-, atka- és gombaölő, illetve gyomirtó szer engedélyokiratban előírt dózisát tartalmazó permetléhez kell hozzákeverni. A Silwet Star használata a dóziscsökkentést nem indokolja!
A készítmény alkalmazása kontakt hatású gombaölő sze- rek esetében alacsonyabb (0,025 – 0,05 %-os), felszívódó hatású hatóanyagok használatakor magasabb (0,1 %-os) koncentrációban javasolt. A kijuttatáshoz szükséges víz- mennyiséget az alkalmazott növényvédő szer technológiai ajánlásának megfelelően a kultúrától, a kezelendő felület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi gép típusá- tól függően kell megválasztani. Gyomirtó szerek esetében a javasolt koncentráció 0,025–0,05 %. Erős egyszikű fertő- zés esetén a magasabb koncentrációt kell alkalmazni.
KEZELETLEN
Növényi növekedésszabályozók (regulátorok) lombtrá- gyák és növénykondicionáló szerek hatásosságának foko- zására 0,1 % töménységben kell felhasználni.
A Silwet Star csökkenti a permetlé felületi feszültségét és fokozza a tapadását, melynek eredményeképpen jobb fedettséget lehet elérni a kezelt növényeknél. A hagyomá- nyos adalékanyagok csökkentik a Silwet Star permetléte- rülésre gyakorolt pozitív hatását, amelyet egyszerű hely- színi keverési próba elvégzésével javasoljuk ellenőrizni. A Silwet Star érzékeny a túl savas vagy túl bázikus közegre, így az optimális felhasználási közege pH 4–8 között van.
A Silwet Star csökkenti a permetlevek habzását is.
A készítmény dermedési pontja +2 0C. A dermedés a szer hatékonyságát nem veszélyezteti, de felhasználása előtt biztosítani kell a feltételeket, hogy újra felengedjen, ezért fűtött helyiségbe kell vinni.
SILWET STAR
 HATÓANYAG-TARTALOM
80 % heptametil-trisziloxán + 20 % alliloxipolietilénglikol
FORMULÁCIÓ
SL (vízoldható koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ:
a felhasznált növényvédő szer előírá- sai szerint
MUNKA-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ
a felhasznált növényvédő szer előírá- sai szerint
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
VÍZI SZERVEZETEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
közepesen veszélyes
ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvé- dőszer-raktárban 3 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag palack
LÉGI KIJUTTATÁS
a felhasznált növényvédő szer enge- délyokirata szerint
  KULTÚRA
  FELHASZNÁLÁS
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 SZER (%)
  VÍZ (L/HA)
 valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában
  gyomirtó szerek
0,025–0,05
a kultúrában alkalmazott lémennyiség szerint
 gombaölő szerek
 0,025–0,1
 a kultúrában alkalmazott lémennyiség szerint
 rovar- és atkaölő szerek
  0,05–0,1
  a kultúrában alkalmazott lémennyiség szerint
 regulátorok, lombtrágyák, növénykondicionálók
 0,1
 a kultúrában alkalmazott lémennyiség szerint
    106
 


   104   105   106   107   108