Page 104 - 20201UPL katalógus
P. 104

    FARMCLEAN
A Farmclean összetevői a különböző hatóanyag-maradé- kokat eltávolítják a permetlétartályból. Egyedülálló tulaj- donsága, hogy nem korrodálja a fém alkatrészeket, sőt, egy filmszerű, korróziógátló réteggel vonja be a fémfelü- letet. Nem fitotoxikus, így a mosólé visszapermetezhető a kezelt kultúrára, ezzel maximálisan eleget teszünk a kör- nyezetvédelmi szempontoknak.
FELHASZNÁLHATÓ
Permetlétartály mosására. Különböző gépek tél eleji gép- leállásra való felkészítésére.
JAVASOLT TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS
1. Ürítsük ki a tartályt és a vezetékeket annyira, amennyire lehetséges, még az előzőleg permetezett területen! Tel- jesen öblítsük ki a tartályt, vezetékeket és a szórófejeket tiszta vízzel. Oldjunk fel és távolítsunk el minden látható maradékot! Ne felejtsük el a különböző alkatrészek öb- lítését sem (tartályt záró fedél, tartálybelső felső része, terelő lapok, stb.)!
2. Töltsük fel a tartályt a befogadó képességének 10–20 %-áig tiszta vízzel! Lassan, a keverő berendezés mű- ködése mellett adjuk hozzá a Farmclean tisztítószert (200 ml Farmclean/100 liter víz)! Öblítsük át a vezeté- keket és a szórófejeket, majd működtessük a belső ke- verő rendszert 10–15 percig! Ha a berendezés nagyon szennyezett vagy a tél végi gépelőkészítést végezzük, ez a művelet 30 percig tartson! Ismét öblítsük át a ve- zetékeket és a szórófejeket, majd teljesen engedjük ki a mosólevet!
3. Vegyük ki a szűrőket, fúvókákat, terelőlapokat és külön is tisztítsuk meg őket Farmclean-es oldatban! Minden, a növényvédő szerrel kapcsolatba került alkatrészt tisz- títsunk meg! Tisztítsuk meg a permetező berendezést kívülről is Farmclean-es oldattal!
4. Szereljük vissza az alkatrészeket, és ismételjük meg a folyamatot a 2. lépéstől legalább egyszer, de szükség szerint akár többször is!
5. Töltsünk a tartályba tiszta vizet, és öblítsük át a rend- szert!
6. Amennyiben a téli leálláshoz készítjük elő a permetező gépet, a tartály kiürítése után nem kell elvégezni az öblítést. Így ugyanis a belső fém alkatrészek felületén is érvényesül a korróziógátló hatás.
A szennyeződések és szermaradékok tökéletes eltávolítá- sához a megfelelő idejű mosás szükséges. Soha ne tisztít- suk a berendezéseket zárt térben! Mosás közben viseljük az adott növényvédő szer(ek)nél előírt védőfelszerelése- ket!
TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK
A kijuttató berendezés tisztítását a munka végeztével mi- előbb el kell végezni. A késlekedés – akár csak egy éjsza- kán keresztül – a növényvédőszer-maradékok lerakódásá- hoz, beszáradásához vezethet.
 ELTARTHATÓSÁG
eredeti, zárt csomagolásban, szabá- lyos növényvédő szer raktárban 5 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
  Rutin permetező mosás, két kezelés között (tisztítsuk ki a tartályt minden kezelés között!)
  Belső mosás: 200 ml / 100 l víz
 Kézi külső mosás: 25 ml / 10 l víz
 Nagy nyomású mosás: 100 ml / 10 l víz
Téli leállás előtt (a Farmclean védőréteget von a felületre, ezzel csökkenti a korróziót!)
 Belső mosás: 400 ml / 100 l víz
 Nagy nyomású külső mosás: 100 ml / 10 l víz
 Ne öblítsünk a következő használatig!
  Egyéb eszköz, istálló munka- eszköz, erőgép stb.
 Kézi mosás: 50 ml / 10 l víz
 Nagy nyomású mosás: 100 ml/10 l víz
  FIGYELMEZTETÉS
A mosás után a gépkezelőnek ellenőriznie kell az eset- leges szermaradékok jelenlétét a tartályban. Néhány növényvédő szer maradékának eltávolítása különösen nehéz. A nem rozsdamentes acél tartályok, mint például polietilén vagy üvegszálból készültek, nagy mennyiségű szermaradékot tarthatnak vissza.
  104
 


   102   103   104   105   106