Page 10 - 20201UPL katalógus
P. 10

 MEGOLDÁS AZ INNOVATÍV
 REPCETERMESZTŐKNEK
 • Teljes körű megoldás a termés védelmére és növelésére a növény életcik- lusának minden szakaszában
• Olyan technológia a növénytermesztésben, amely ötvözi a hagyományos és a biológiai védekezési megoldásokat, magasabb hozamot biztosítva ezáltal a gazdáknak, így megfelelve az élelmiszer-lánc növekvő igényeinek.
           A sikeres növénytermesztés általánosan elfogadott fő termelési elemei: a genetikai alap (fajta, vetőmag), a növénytáplálás és a növényvédelem mellett napjainkban egy negyedikkel, a növényi élettannal egészül- tek ki, ugyanis a nemzetközi fejlesztések eredményeként előállított biostimulátorok az utóbbi évtizedben egyre nagyobb szere- pet kapnak a termesztésben.
A növényi biostimulátorok olyan hatóanya- gokat és/vagy mikroorganizmusokat tar- talmazó készítmények, melyek közvetle- nül aktiválják és szabályozzák a gyökér és gyökérzóna működését, valamint a növény anyagcsere folyamatait.
Alkalmazásuk célja a tápanyagfelvétel in- tenzitásának, hatékonyságának javítása, a stressz tolerancia növelése a jobb termés- minőség és -mennyiség érdekében. Tehát – a növényvédő szerek ésszerű használata mellett – alkalmazásukkal kedvezőbb álla- potba hozhatók a növények, hogy geneti- kailag meghatározott termő- vagy teljesítő képességük minél jobban érvényesülhes- sen.
    10   8   9   10   11   12