Page 8 - Termekkatalogus 2024
P. 8

     CSÁVÁZÓSZEREK
 8
SIGNAL 300 ES
 HATÓANYAG- TARTALOM
315 g/l cipermetrin
FORMULÁCIÓ
ES (vizes emulzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
  A talajlakó kártevők (drótféreg, gabonafutrinka, stb.) el- leni eredményes védekezés alapvető feltétele a növényi maradványoktól mentes vetőágy biztosítása és az opti- mális vetési mélység (3-5 cm) betartása.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használha- tó. A csávázószert felhasználás előtt keveréssel homog- enizálni kell.
A csávázáshoz szükséges víz mennyiségét a vetőmagvak méretétől és a csávázógép típusától függően úgy kell megválasztani, hogy a csávázószer a magvak felületén egyenletes bevonatot képezzen. A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását. A vetőmag bevonása kizá- rólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen.
MIÉRT VÁLASSZUK A SIGNAL-T?
• az enyhe telek nem pusztítják a kártevőket
• forgatás nélküli művelés terjedése
• szűk vetésforgó, kalászosok egymás utáni vetése
• zöldítő keverékek használata
• 3-5 éves fejlődésmenetben több pattanóbogár faj többféle fejlettségű lárváinak egyidejű jelenléte
• megjelentek egyes eddig nem jelentős kártevők (csí- koshátú és fekete búzalégy, ugarlégy)
• a drótféreg felszaporodás masszívan erősödik
• nincsteljesértékűmegoldás,akártevőkvisszaszorítá- sa csak gyérítő jellegű
• a védekezést stratégia-szerűen, minden alkalmazási lehetőséget és módszert felhasználva kell megvaló- sítani
• ameleg,hosszúőszöknemcsakakártételre,deavé- dekezésre is alkalmas lehetőséget nyújtanak
• a hatóanyaga a talajban megfelelően tartós hatású
• aSignalkomplexvetőmagmagvédelemalapvető,más készítményekkel jól kombinálható eleme
• preventív, olcsó és mégis kényelmes megoldást kínál
SIGNAL KEZELÉS EREDMÉNYE NAIK KÍSÉRLET, 2021., SZEGED
2 Károsított növények (db/m )
20 15 10
5 0
Kontroll
8,88
SIGNAL 300 ES
» a szisztémikus rovarölő csávázószerek kivonásával a talajlakó kártevők kártétele is egyre növekszik
» a kapás kultúrákban jelentős károkat okozó drót­ férgek egyedszáma a búza és árpa vetőmagok csávázásával preventív módon csökkenthető
» ügyelni kell a vetés egyenletes mélységére
» csírakorban károsító talajlakó kártevők közül a drótférgek, a gabonafutrinka lárvája, a cserebogár pajorok, valamint a fiatal kalászos növényeket károsító ugarlégy ellen
» a magtól kb. 4 cm távolságon belül repellens hatással rendelkezik
   19,94
   A kontroll 44%-a
  A Signal repellens hatásának köszönhetően a mag körül egy kb. 4 cm-es védőzóna alakul ki.
Ez a pozitív hatás nem érvényesül mélyebb vetés esetén.
 KULTÚRA
 KÁROSÍTÓ
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 A KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA ÉVENTE
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/T)
  CSÁVÁZÓLÉ (L/T)
  őszi búza, őszi árpa
 talajlakó kártevők, gabonafutrinka lárva, ugarlégy
2
5-20
 1
 vetőmag
  
   6   7   8   9   10