Page 69 - Termekkatalogus 2024
P. 69

       ANTIFOAM
FARMCLEAN
JAVASOLT TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS
1. Ürítsükkiatartálytésavezetékeketannyira,ameny- nyire lehetséges, még az előzőleg permetezett terü- leten! Teljesen öblítsük ki a tartályt, vezetékeket és a szórófejeket tiszta vízzel. Oldjunk fel és távolítsunk el minden látható maradékot! Ne felejtsük el a kü- lönböző alkatrészek öblítését sem (tartályt záró fe- dél, tartálybelső felső része, terelő lapok, stb.)!
2. Töltsük fel a tartályt a befogadó képességének 10–20 %-áig tiszta vízzel! Lassan, a keverő berende- zés működése mellett adjuk hozzá a Farmclean tisz- títószert (200 ml Farmclean/100 liter víz)! Öblítsük át a vezetékeket és a szórófejeket, majd működtessük a belső keverő rendszert 10–15 percig! Ha a beren- dezés nagyon szennyezett vagy a tél végi gépelő- készítést végezzük, ez a művelet 30 percig tartson! Ismét öblítsük át a vezetékeket és a szórófejeket, majd teljesen engedjük ki a mosólevet!
3. Vegyük ki a szűrőket, fúvókákat, terelőlapokat és külön is tisztítsuk meg őket Farmclean-es oldatban! Minden, a növényvédő szerrel kapcsolatba került alkatrészt tisztítsunk meg! Tisztítsuk meg a perme- tező berendezést kívülről is Farmclean-es oldattal!
4. Szereljük vissza az alkatrészeket, és ismételjük meg a folyamatot a 2. lépéstől legalább egyszer, de szük- ség szerint akár többször is!
5. Töltsünk a tartályba tiszta vizet, és öblítsük át a rendszert!
6. Amennyiben a téli leálláshoz készítjük elő a perme- tező gépet, a tartály kiürítése után nem kell elvégez- ni az öblítést. Így ugyanis a belső fém alkatrészek felületén is érvényesül a korróziógátló hatás.
JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A permetlé keverésénél először az adalékanyagot kell bekeverni a vízbe, majd ezt követően folyamatos keverés mellett a növényvédő szert.
 ELTARTHATÓSÁG
5 év
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
 KULTÚRA
  AZ ALKALMAZÁS CÉLJA
 DÓZIS
  PERMETLÉ (L/HA)
 KEZELÉS IDEJE
  szántóföldi és kertészeti kultúrák
 növényvédő szerhez habzásgátlás céljából
 1–3 ml/300 l (földi gépes kijuttatás)
1–8 ml/100 l (légi kijuttatás)
  a növényvédő szer engedélyokirata szerint
 a növényvédő szer engedélyokirata szerint
  HATÓANYAG- TARTALOM
poli (dimetilsziloxán) polimer, valamint 2-etil-1-hexanol
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
KISZERELÉS
1 l-es műanyag flakon
Permetlétartály mosására. Különböző gépek tél eleji gépleállásra való felkészítésére.
 » a nem rozsdamentes acél tartályok, mint például polietilén vagy üvegszálból készültek, nagy mennyiségű szermaradékot tarthatnak vissza
» az összetevői a különböző hatóanyag­maradé­ kokat eltávolítják a permetlétartályból
» egyedülálló tulajdonsága, hogy nem korrodálja a fém alkatrészeket, sőt, egy filmszerű, korrózió­ gátló réteggel vonja be a fémfelületet
A permetlé keverésénél először az adalékanyagot kell bekeverni a vízbe, majd ezt követően folyamatos keve- rés mellett a növényvédő szert.
A szennyeződések és szermaradékok tökéletes eltávo- lításához a megfelelő idejű mosás szükséges. Soha ne tisztítsuk a berendezéseket zárt térben! Mosás közben viseljük az adott növényvédő szer(ek)nél előírt védőfel- szereléseket!
 Rutin permete- ző mosás, két kezelés között (tisztítsuk ki a tartályt minden kezelés között!)
  Belső mosás: 200 ml / 100 l víz
 Kézi külső mosás: 25 ml / 10 l víz
 Nagy nyomású mosás: 100 ml / 10 l víz
 Téli leállás előtt (a Farmclean védőréteget
von a felületre, ezzel csökkenti a korróziót!)
 Belső mosás: 400 ml / 100 l víz
 Nagy nyomású külső mosás: 100 ml / 10 l víz
 Ne öblítsünk a következő használatig!
 Egyéb eszköz, istálló munka- eszköz, erőgép stb.
  Kézi mosás: 50 ml / 10 l víz
 Nagy nyomású mosás: 100 ml/10 l víz
  MŰTRÁGYÁK
69

   67   68   69   70   71