Page 68 - Termekkatalogus 2024
P. 68

         MŰTRÁGYÁK
68
BOROTEK 150
 ÖSSZETÉTEL
150 g/liter bórt tartalmazó folyékony műtrágya
KISZERELÉS
20 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
a szokásos lémennyiség felhaszná- lása mellett engedélyezett
 Cukorrépában 2 alkalommal, sorzáródáskor és az egyik lombvédelmi kezeléssel együtt 2–3 l/ha meny- nyiségben, maximum 1 %-os töménységben. Napraforgóban a lombvédelmi kezeléssel együtt, csillagbimbós állapotig 2–3 l/ha mennyiségben, ma- ximum 1 %-os töménységben.
Repcében a tavaszi növekedés kezdetén 2–3 l/ha mennyiségben, maximum 1 %-os töménységben. Őszi gabonafélékben a tél végét követően 1–2 l/ha mennyiségben, maximum 1 %-os töménységben. Almatermésűekben 2 alkalommal virágzás előtt és után, 2–3 l/ha mennyiségben, maximum 0,3 %-os tö- ménységben.
Csonthéjasokban 2 alkalommal, sziromhullás után és 10–14 nappal azt követően, 2–3 l/ha mennyiségben,
maximum 0,3 % töménységben.
Szőlőben 2 alkalommal, virágzás előtt és terméskötő- dés után 2–3 l/ha mennyiségben, maximum 0,5 %-os töménységben.
Dinnyében 1 alkalommal virágzás előtt 1–2 l/ha mennyiségben, maximum 0,5 %-os töménységben. Szamócában 2 alkalommal, fehérbimbós állapotban és a virágzás kezdetén 1 l/ha mennyiségben, maximum 0,1 %-os töménységben.
Zöldségfélékben (paradicsom, paprika, tojásgyü- mölcs, sárgadinnye stb.) 1 alkalommal 1 l/ha mennyi- ségben, maximum 0,2 %-os töménységben. Mákban a virágzás kezdetekor rovarölő szeres ke- zeléssel együtt 2-3 l/ha mennyiségben, max. 1 %-os töménységben.
» auxinszintézisre gyakorolt hatásával részt vesz a növekedés hormonális szabályozásában
» hiánya esetén zavar keletkezik a sejtosztódásban és a kambiumsejtek működésében, így a gyökér­ és szállítószövetek kialakulása akadályozott
» hiányában felborul a szénhidráttranszport és lelassul az asszimiláták szállítása
» a jól ellátott növények az asszimiláták kedvező elosz­ lásának hatására vízhiány esetén jobban gazdálkod­ nak a vízzel
» a mikroelemek közül a bórnak van a legjelentősebb hatása a virág­ és termésképzésre, ez befolyásolja leginkább a termés mennyiségét
» növeli a termések, gyümölcsök cukortartalmát
» a kétszikűek bórigénye lényegesen nagyobb,
mint az egyszikű növényeké
» a növényben nem, vagy nagyon rosszul mobilizáló­ dik, helyeződik át, ezért fontos az ellátás időzítése és folytonossága
» a Borotekben lévő bór akkor is kiválóan hasznosul, ha nem közvetlenül a virágzás időszakában, hanem azt megelőzően juttatjuk ki
» az optimális bórellátottság nem csak az adott év termésére van jó hatással, hanem a rügy­ differenciálódásra kifejtett kedvező hatása miatt a következő évi termésre is
 KULTÚRA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
 Cukorrépa, napraforgó, repce
 2–3
 legalább 200
 Őszi gabonafélék
 1–2
 legalább 200
 Almatermésűek
 2–3
 legalább 500
 Szőlő
 2–3
 legalább 500
 Dinnye
 1–2
 legalább 200
 Szamóca
 1
 legalább 1000
 Zöldségfélék
 1
 legalább 1000
 Mák
 2–3
 legalább 200
     66   67   68   69   70