Page 65 - Termekkatalogus 2024
P. 65

       ADOB
NAPRAFORGÓ - REPCE
Az Adob napraforgó-repce lombtrágya tartalmazza mindazt a tápelemet, amelyre az olajos növényeknek szükségük van a vegetáció során. Más komplex lomb- trágyákkal összehasonlítva kiemelkedően magas arányban tartalmaz pl. magnéziumot, ként és bórt, amelyek mind a napraforgó, mind a repce kultúrá- ban a legfontosabb elemek közé tartoznak.
NAPRAFORGÓ
JAVASOLT DÓZIS: 2–6 kg/ha.
KIJUTTATÁS JAVASOLT IDŐPONTJAI
• 6–8 leveles állapot: 2–4 kg/ha
• csillagbimbós állapot: 4–6 kg/ha
A napraforgó magnézium igénye 36–48 kg/ha. A magnéziumnak elsősorban a klorofillképzésben van szerepe, ezért hiányában az alsó levelek sárgulnak, miközben a levélerezet zöld marad. A napraforgó esetében a kén mellett részt vesz az olajszintézisben is. Hiányában a termés mennyisége és olajtartalma is csökken.
A napraforgó bórigénye 350–500 g/ha. A bórellátás szempontjából legkritikusabb időszak a virágzás, terméskötődés. Nem megfelelő bórellátás mellett a terméskötődésben zavarok jelentkeznek, a tányérok torzulnak, átmérőjük és egyben a termés mennyisé- ge is csökken. A bórtartalmú készítmények kijuttatá- sának optimális ideje a 6–8 pár leveles kortól csillag- bimbós állapotig terjed.
A magnéziumon és bóron felül az Adob napraforgó – repce emelt mennyiségben tartalmaz ként is, amely minden olajos növény esetében, így a napraforgónál is az olajszintézis fontos résztvevője. Hiányában a betakarított termés olajtartalma csökken. Az utóbbi évek műtrágyázási szokásainak megváltozásával, va- lamint a légkör kéntartalmának csökkenésével egyre több helyen számíthatunk hiányra, ezért pótlásáról gondoskodnunk kell.
ÖSSZETÉTEL: (%)
REPCE
 » magas mikroelem­tartalom
» jó oldhatóság
» mikrogranulált formuláció
» növényvédő szerekkel általában jól keverhető
 JAVASOLT DÓZIS: 2–4 kg/ha.
KIJUTTATÁS JAVASOLT IDŐPONTJAI
• szárbaindulás kezdete • zöldbimbós állapot
A repce a mezo- és mikroelemek közül leginkább a kén- és a bórellátás milyenségére érzékeny. A repce kénigénye 50–80 kg/ha. Ez a mennyiség kizárólag lombtrágyázás útján nem biztosítható, azonban az ilyen módon kijuttatott tápelem hasznosulása igen jónak mondható.
A kénhiány legjellemzőbb tünete a növények korlá- tozott növekedése, a nem megfelelő virágképződés, a virágok kifehéredése. Az optimálistól nagymérték- ben eltérő kénellátás esetén fellépő magképződési problémák miatt a termés mennyisége, valamint bel- tartalmi értékei egyaránt romlanak. A kén az olajos növények esetében az olajszintézisben tölt be fontos szerepet, így a betakarított termés olajtartalma szem- pontjából a jó kénellátás elengedhetetlen. A repce bórigénye 250–500 g/ha. A nem megfelelő bór- ellátás következtében a fiatal levelek deformálódhat- nak, az idősebb leveleken pedig vöröses-lilás elszí- neződés jelenhet meg. A repcében fellépő bórhiány legjellemzőbb tünetei mégis leginkább a virágzás – terméskötődés időszakában jelentkeznek, amikor a nem megfelelő bórellátottság kötődési zavarokhoz vezethet. A bibe nagy bórtartalma teszi lehetővé, hogy a pollen csírázásnak induljon, a pollentömlő kihajtson (a bór leköti a csírázást gátló anyagokat). Ezen kívül fontos szerepe van a szénhidrátok szinté- zisében és szállításában, a transpirációban és a nuk- leinsav-szintézisben.
 N P2O5 K2O MgO S Cu B Fe Mn Mo Zn
 10
 5
 15
 4,5
 5,8
 0,1
 3
 0,1
 0,3
 0,01
 0,1
  MŰTRÁGYÁK
65   63   64   65   66   67