Page 64 - Termekkatalogus 2024
P. 64

         MŰTRÁGYÁK
64
ADOB EXTRA GABONA
 Az Adob Extra gabona vízben oldható lombtrágya, melynek összetétele a gabonafélék speciális igényei- hez alakították ki.
A kalászosok rézigénye magas (60–120 g/ha). Erre a tápelemre a növénynek minden fejlődési szakaszá- ban nagy szüksége van. A növényben rendkívül kis mértékben szállítódik, erősen kötődik a gyökér szöve- teiben és a már kialakult föld feletti növényrészekben. A levéltrágyaként kijuttatott réz éppen ezért nagyon jól hasznosulhat, különösen akkor, ha a talaj rézellá- tottsága nem megfelelő. Talajvizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az ország mezőgazdaságilag mű- velt területeinek túlnyomó részén kisebb-nagyobb mértékben kimutatható a rézhiány. Pótlása külö- nösen azokon a területeken elengedhetetlen, ahol kimondottan intenzíven történik az őszi búza ter- mesztése, nagy adagú nitrogénműtrágyázás mellett. Ekkor ugyanis a nitrogén jó hasznosulásához elen- gedhetetlen a jó rézellátás is.
A kalászos növények esetében a megfelelő mangán- ellátottságnak a növények optimális nitrát-anyagcse- réje szempontjából van jelentősége. A növény man- gán hiányában a nitrát formájú nitrogént nem képes hasznosítani, ami a betakarított termés mennyiségét és minőségét egyaránt befolyásolja. A növényen belüli transzlokációja minimális, az idősebb növényi részekből nem vándorol a fiatalabbak irányába, ezért hiánya is a fiatal leveleken mutatkozik meg leghama- rabb.
KALÁSZOSOK
JAVASOLT DÓZIS: 2–4 kg/ha.
A KIJUTTATÁS OPTIMÁLIS IDŐPONTJAI
• bokrosodás vége – szárbaindulás eleje • zászlóslevél kiterülése – kalászhányás
Az Adob Extra Gabona lombtrágyát az egyéb nö- vényvédelmi beavatkozások során (pl. lombvédelem, kalászvédelem) célszerű kijuttatni. Első alkalommal a bokrosodás vége – szárbaindulás kezdete idősza- kában, második alkalommal a zászlóslevél kiterülé- sének időszakában alkalmazzuk. Amennyiben egy alkalommal tervezzük a felhasználását, akkor azt a zászlóslevél kiterülése-kalászhányás időszakára időzítsük.
   ÖSSZETÉTEL (%)
» magas mikroelem­tartalom
» jó oldhatóság
» mikrogranulált formuláció
» növényvédő szerekkel általában jól keverhető
 N P2O5 K2O MgO S Cu Fe Mn Mo Zn
 15
 15
 15
 2,7
 2,2
 0,2
 0,1
 0,4
 0,01
 0,1
    62   63   64   65   66