Page 61 - Termekkatalogus 2024
P. 61

     MOXA
 HATÓANYAG- TARTALOM
250 g/l trinexapak-etil
FORMULÁCIÓ
EC (emulzióképző koncent- rátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!
A készítmény kijuttatása kalászosokban az alábbiak szerint lehetséges:
• őszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától két
szárcsomós állapotáig terjedő időszakban 0,4 l/ha mennyiségben, vagy a zászlóslevél megjelenésé- től a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban 0,6 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, de a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalom- mal kijuttatva
• tavaszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásá- tól két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban 0,5 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
• őszi búza: a kultúrnövények szárbaindulásától a zászlóslevél kiterüléséig terjedő időszakban 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
• tavaszi búza: a kultúrnövények egy szárcsomós állapotától két szárcsomós állapotáig terjedő idő- szakban 0,4 l/ha mennyiségben, állományperme- tezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
• tritikálé, durumbúza, rozs, zab: a kultúrnövé- nyek szárbaindulásától két szárcsomós állapotáig terjedő időszakban 0,4 l/ha mennyiségben, állo- mánypermetezéssel, a tenyészidőszak során leg- feljebb egy alkalommal kijuttatva
• gyep (vetőmag-előállítás): a kultúrnövények szárbaindulásától egy szárcsomós állapotáig ter- jedő időszakban 0,8 l/ha mennyiségben, állomány- permetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
A készítmény nem használható legeltetésre, vagy takarmánytermesztés céljából fenntartott gyep állományban!
EGYÉB TECHNOLÓGIAI JAVASLATOK
• a készítményt száraz növényfelületre juttassuk ki • hatását a kijuttatást követően 1-2 órával később
lehulló csapadék nem befolyásolja
• gombaölő és gyomirtó készítményekkel tankkeve-
rékben hatáscsökkenés veszélye nélkül kijuttat-
ható
• alacsony hőmérséklet, éjszakai fagyveszély esetén,
legyengült állományban nem használható
• kijuttatásánál törekedni kell az átfedések elkerü-
lésére
» a gibberellin hormon aktivitásának befolyáso­ lásával gátolja a sejtek megnyúlását
» serkenti a gyökérnövekedést, növeli a gyökértömeget, valamint a felvett tápanyagok mennyiségét
» a búza növekedésszabályozóval nem kezelhető, ha:
­ gyenge, ritka az állomány,
­ tápanyagban szegény a talaj, ­ a terület víznyomásos,
­ szárazságba hajló idő várható.
 KULTÚRA
 A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  őszi árpa
 0,4 – 0,6
 200 – 300
 szárbaindulás – két szárcsomós állapot; zászlóslevél megjelenése – kiterült zászlóslevél
 tavaszi árpa
 0,5
 200 – 300
 szárbaindulás – két szárcsomós állapot
 őszi búza
 0,4
 200 – 300
 szárbaindulás – kiterült zászlóslevél
 tavaszi búza
 0,4
 200 – 300
 egy szárcsomós állapot – két szárcsomós állapot
 tritikálé, durumbúza, rozs, zab
 0,4
 200 – 300
 szárbaindulás – két szárcsomós állapot
 gyep (vetőmag)
 0,8
 200 – 300
 szárbaindulás – egy szárcsomós állapot
   NŐVEKEDÉSSZABÁLYOZÓ SZEREK
6611
    59   60   61   62   63