Page 56 - Termekkatalogus 2024
P. 56

     NŐVEKEDÉSSZABÁLYOZÓ SZEREK
 5566
 ATONIK
 HATÓANYAG- TARTALOM
o-nitrofenol Na-só, p-nitrofenol Na-só, 5-nitroguajakol Na-só
FORMULÁCIÓ
SL (oldható koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
KISZERELÉS
5 és 20 l-es műanyag kanna
LÉGI KIJUTTATÁS
napraforgóban 60-80 l/ha vízmeny- nyiséggel kijuttatva
  JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény növekedésszabályozásra, termésnövelésre használható fel a következő kultúrákban:
Paprikában, paradicsomban 0,5 l/ha mennyiségben, a bimbófejlődéstől az 1. bogyó teljes kifejlődéséig 2-3 alka- lommal. A kezeléseket 7 nap különbséggel kell elvégezni. Uborkában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezde- tétől 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Görögdinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2-3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni. Sárgadinnyében 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől a termésfejlődés kezdetéig 2 alkalommal. A ke- zeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni. Szamócában 0,6 l/ha mennyiségben, az első virágzatok megjelenése és a magok vacokkúpon való megjelenésé- nek időszaka között 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Málnában 0,6 l/ha mennyiségben, a sziromlabda állapot- tól az 50%-os bogyófejlettségig (a bogyók 50%-a teljesen kifejlődött), egy vegetációs időszakban 4 alkalommal. A ke- zeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni. Ribiszkében 0,6 l/ha mennyiségben, a virágzás kezde- tétől (10%-os virágzásban) az 50%-os bogyófejlettségig (a bogyók 50%-a teljesen kifejlődött), egy vegetációs idő- szakban 3 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni.
Szőlőben 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a fürtmegnyúlás és fürtlehajlás időszaka között 1-2 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Kukoricában 0,75 l/ha mennyiségben a bibeszálak meg- jelenésekor 1 alkalommal. A korábbi (5-10 leveles állapot- beli) kijuttatás kisebb hatékonyságot eredményez. Cukorrépában egyszeri kezeléssel 1,0 l/ha mennyiség- ben a sorzáródás után a gyökérfejlődés kezdeti idősza- kában (július elején – közepén). Augusztusban az egy- szeri kezelés nem javasolt. Kétszeri kezelés formájában a sorzáródás után a gyökérfejlődés kezdeti időszakában (július elején – közepén), majd ezt követően 14-21 nappal 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.
Őszi káposztarepcében a termés növelésére, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, a szár növekedésének meg-
indulásától a virágzás kezdetéig egy vagy két alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 14 nap különbséggel kell elvé- gezni. A kezeléseket a rovarölő szeres védekezésekkel egy menetben is el lehet végezni.
Napraforgóban 8 leveles állapottól 12 leveles fejlettsé- gig, majd csillagbimbós fejlettségtől a virágzat elhajlásáig 0,5-1,0 l/ha mennyiségben.
Szójában 0,5-1,0 l/ha mennyiségben a virágzás kezdete- kor, 10%-os virágzásban egy alkalommal.
Meggyben, cseresznyében a kötődés és termés növe- lésére, esetenként a minőség (hús/mag arány, refrakció) javítására, 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, az első virágok nyílásától a virágzás végéig 2 alkalommal. A kezeléseket legkevesebb 7 nap különbséggel kell elvégezni. A készít- mény monília elleni mellékhatással rendelkezik. Gombaölő szerrel történő együttes kijuttatás esetén az alacsonyabb dózis ajánlott.
Almában 0,6 l/ha mennyiségben a piros bimbós állapot kezdetétől a júniusi hullásig 3 alkalommal. A kezeléseket 7-21 nap különbséggel kell elvégezni.
Őszi búzában 0,6 l/ha mennyiségben a bokrosodás végé- től az 1 nóduszos állapotig egy alkalommal.
A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultú- rában a felhasználó saját felelősségére:
» hatóanyagai segítik a növényt a környezet káros hatá­ saira való gyors reagálásban, valamint a kártevők és kórokozók által okozott stressz gyors kivédésében
» fokozza a növény tápanyagfelvételét
» közvetlenül hat a terméskötődésre, a stresszhelyzetek
okozta virág­ és terméselrúgás mérséklésére
» használata bórtartalmú levéltrágyákkal (pl. Borotek) egy menetben ajánlott
» a téli fagystresszen átesett növények Atonikkal kezelve gyorsabban és erőteljesebben indulnak a tavaszba
» használata megemeli a sejtek ligninszintjét, a szövetek keményebbé válnak, így néhány kártevő (pl. repce­be­ cőszúnyog) elleni mellékhatással rendelkezik
» használatával a pollentömlő csírázása gyorsítható: ez a kiváló tulajdonsága különösen vetőmagtermesztésben, olyan fajtáknál vagy hibrideknél hasznos, ahol a
hím­ és a nőivarú virágok eltérő időben nyílnak; illetve virágfertőző monília esetén meggyben, ahol a fertőzési időtartamot csökkenti le erőteljesen
» vetőmag kukoricában a virágzás kezdetén alkalmazva sokéves vizsgálataink alapján jelentős terméstöbblet érhető el

   54   55   56   57   58