Page 55 - Termekkatalogus 2024
P. 55

     ZEAL
 ÖSSZETÉTEL:
GA142 algakrém + cink EDTA + nátrium molibdát + mono-ammónium foszfát
KISZERELÉS:
10 l-es műanyag kanna
 A kukorica kultúra indításakor elsődleges cél, hogy a kezdeti fejlődés, növekedés megfelelő legyen. Ez elősegítheti az optimális csődifferenciálódást, vala- mint a korai virágzást, hogy a kukorica a vegetáció folyamán a lehető leghosszabb szemképződési idő- höz jusson. Mindezekhez a növény egész életciklusa alatt jó víz- és ásványianyag-ellátást, valamint opti- mális fotoszintetikus aktivitást kell biztosítanunk.
A kukorica növények 5-8 leveles korban gyakran ütköznek korlátba, ebben a fenofázisban a növe- kedés megtorpan. Ez a fejlődésbeli lassulás ké- sőbbi virágzást eredményez, amely így lerövidíti a szemképződési időintervallumot. A megtorpanás fő oka abban keresendő, hogy gyenge gyökér- zet nem tud felszívni kellő mennyiségű vizet és tápanyagot - főként a foszfort - a talajból, amely a vi- rágzás egyik fontos faktora. Ha ebben az időszakban magukra hagyjuk a növényeket és nem támogatjuk meg a gyökér- és a zöldtömeg képződését, könnyen
egy erőtlen állománnyal találhatjuk szemben ma- gunkat, amely a későbbiekben már nem tudja utol- érni magát, következésképpen a terméseredmények is csökkennek majd.
A készítményben található anyagok aktiválják né- hány olyan létfontosságú enzim működését, me- lyek segítségével megnő a talajból történő víz- és tápanyagfelvétel hatásfoka. Ezáltal magasabb lesz a fotoszintetikus aktivitás, megnő a növény tápanyag- ellátottsága, segítve így a virágrügyek differenciáló- dásának folyamatát.
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítményt kukorica 4-6 leveles állapotában, 2-3 l/ha dózisban 250 l vízmennyiséggel javasoljuk kijuttatni.
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS CÉLJA
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  kukorica
 növénykondícionálás
  2,0 – 3,0
 250
 4 – 6 leveles állapot között
  BIOSTIMULÁTOROK
55   53   54   55   56   57