Page 53 - Termekkatalogus 2024
P. 53

     MULTOLEO
 ÖSSZETÉTEL:
GA 142 alga mikroszűrlet + 9,5 % bór + 4 % nitrogén
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Felhasználható stresszoldásra, a terméskötődés és ter- mésminőség javítása érdekében a javasolt dózisokban.
A MULTOLEO FELHASZNÁLÁSA REPCÉBEN
A SZÁR MEGNYÚLÁSÁNAK IDŐSZAKA
Ez a kezelés a kora tavaszi időszakban gyorsabbá teszi a repce korai fejlődését. Az életfolyamatok in- tenzívebbé válása hatással van a becőt hozó oldal- hajtások differenciálódására. Az ebben a fenológiai ál- lapotban kijuttatott Multoleo az oldalágak fejlődésére gyakorolt hatásával befolyással van a növényenkénti be- cőszámra, így közvetlenül a termés mennyiségére.
A FŐHAJTÁS ZÖLDBIMBÓS ÁLLAPOTA
Ez a Multoleo fő kijuttatási időszaka repcében. Az al- gaszűrletben lévő hatóanyagok önmagukban is elősegítik a jobb termékenyülést, amire a termékben található bór szintén pozitív hatással van. Az ebben a fenológiai álla- potban kijuttatott Multoleo a terméskötődésre gyakorolt hatásával befolyásolja a növényenkénti becőszám, a be- cőnkénti magszám alakulását, valamint mérsékli a becő- elrúgás mértékét is. A tápanyagfelvételre gyakorolt hatá- sa pedig az ezermagtömeg növekedését eredményezheti. A Multoleo hatással van a repce ásványianyag-felvételé- re. A nitrogén és kén elemek mellett jelentősen nő a bór felvétele is. A repce közismerten bórigényes növény, kü- lönösen a virágzás-terméskötődés időszakában érzékeny az esetleges hiányára. Amennyiben nem áll elegendő mennyiségben a növény rendelkezésére, kötődési prob- lémák léphetnek fel, illetve nőhet a már bekötött becők elrúgásának mértéke. A megfelelő bórellátás kizárólag jól megválasztott készítményekkel lehetséges. Mivel a rep- ce bőrszövete limitálja a felvehető mennyiséget, nagyon fontos a kijuttatott készítmény formulációja. Csapadékos körülmények között, amikor a talajból is elegendő meny- nyiségben képes a növény felvenni, kisebb jelentőségű a levélen keresztül végrehajtott bórpótlás. Száraz körül- mények között azonban már megmutatkoznak a készít-
mények közötti különbségek, ilyen helyzetben a nem megfelelő formulációjú készítmények kijuttatása már veszteséges lehet. A Multoleo aminoboron tartalma olyan formulációban található a készítményben, amely biztosítja annak könnyű felvételét.
A MULTOLEO FELHASZNÁLÁSA NAPRAFORGÓBAN
A TÁNYÉRDIFFERENCIÁLÓDÁS IDŐSZAKA
A Multoleo felhasználása első alkalommal a tányér- differenciálódás időszakában (R1 fázis) ajánlott. Ebben a fenológiai állapotban a tápanyagfelvétel, valamint a fotoszintézis aktivitásának fokozásával javítja a növény kondícióját, ezáltal a tányér differenciálódása maga- sabb szinten megy vége, közvetlenül hatva a majdan kialakuló tányérátmérőre. Mivel a készítmény nagy mennyiségben tartalmaz bórt, közvetlenül is javítja a növény ellátottságát ebből a tápelemből, amely már ebben a korai időszakban is fontos. Kijuttatása együtte- sen történhet gomba- vagy rovarölő készítményekkel.
CSILLAGBIMBÓS ÁLLAPOT
Az ebben a fenológiai állapotban kijuttatott Multoleo ha- tással van a terméskötődés mértékére, egyrészt a növény poliamintermelésének fokozásával, másrészt a készít- ményben lévő bór közvetlen hatásával a pollen csírázá- sára és a pollentömlő növekedésére. Növeli a kötött ka- szatok számát, javítja a tányér kaszatberakódását, illetve csökkenti az üres kaszatok arányát. A virágzás időszaká- ban esetleg fellépő stresszhatásokat az intenzívebben zaj- ló életfolyamatok miatt a kezelt növény jobban tolerálja, így azok kevésbé hatnak a megtermékenyülés mértékére.
» fokozza a kezelt növények ásványi táplálkozását a tápelemek felvételéért és szállításért felelős enzimrendszerek aktiválásával
» fokozza a növény poliamin­termelését, amely javítja a terméskötődés hatékonyságát, mérsékli a kötött termések elrúgásának mértékét
» mérsékli a növényt érő stresszhatások káros hatását, segíti a növény regenerációját
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS CÉLJA
  DÓZIS (L/HA)
 KEZELÉS IDEJE
  napraforgó
stresszoldás, terméskötődés javítása
 1,5–2 (max 0,4 %)
 csillagbimbós állapot
 repce, mustár, szója, mák, len, olajtök
 stresszoldás, terméskötődés javítása
 1,5–2 (max 0,4 %)
 levélfejlődés-virágzás kezdete
 cukorrépa
 stresszoldás, termésminőség javítása
 1,5–2 (max 0,4 %)
  korai levélfejlődés-lombzáródás
  BIOSTIMULÁTOROK
53
   51   52   53   54   55