Page 51 - Termekkatalogus 2024
P. 51

     FORTHIAL
 ÖSSZETÉTEL
GA 142 alga mikroszűrlet +
9 % magnézium + 6,2 % nitrogén
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Felhasználható valamennyi kalászos kultúrában le- vélkezelésre a 2 nóduszos állapottól a kalászhányás időszakáig, egy vagy két alkalommal. Maximális tö- ménysége a permetlében 2 % lehet.
BOKROSODÁS VÉGE – KÉT NÓDUSZOS ÁLLAPOT
A Forthiallal történő kezelés aktiválja a kalászosok táp- anyagcseréjét (N, P, Fe, mezo- és mikroelemek) az elemek felvételéért és növényen belüli szállításáért felelős enzimrendszerekre hatva, ezáltal a talajban található tápanyagok és a kiszórt műtrágyák jobb hasznosulását eredményezi. Ezt elsősorban a korai kezelésekkel (a kora tavaszi kezelésekkel (két nódu- szos állapotig) érhetjük el, ugyanis a tápanyagok leg- intenzívebben a zászlóslevél állapotig épülnek be a szárba és a levélbe, mivel ebben az időszakban dől el, hogy a bokrosodás befejeztével a tápanyag- és vízellátástól függően mennyi kalászt nevelő mellék- hajtás marad meg. Az alsóbb levelekben és szárban beépült tápanyagok a virágzás és érés időszakában a kalászba áramlanak, ott újrahasznosulnak. Ilyen módon az ebben az időpontban végrehajtott keze- lés egyaránt hatással van a termés mennyiségére és minőségére.
ZÁSZLÓSLEVÉL FEJLŐDÉSE – VIRÁGZÁS KEZDETE
A zászlóslevél képződése, kiterülése időszakában végzett Forthial-os kezelés a zászlóslevél klorofilltar- talmának növelésén keresztül növeli a zászlóslevél fotoszintetikus aktivitását. Ennek köszönhetően több asszimilátum jut a kalászokba. Mivel a zászlóslevél és az alatta lévő két levél egészségi állapota és foto- szintetikus aktivitása felel a termés 80 %-áért, ezért működésük alapvetően befolyásolja a betakarított termés mennyiségét, minőségét, így a gazdálkodás jövedelmezőségét.
A Forthial aktiválja a poliaminok szintézisét (virágzá- si hormonok) a generatív részekben, ezáltal javuló megtermékenyülést és jobb szemkitelítődést ered- ményez. Amennyiben kijuttatását későbbi időpont- ban végezzük el (kalászhányás) a kezelés a betaka- rított termés minőségi paramétereinek javulását eredményezi.
A termésmennyiséget és minőséget a különbö- ző fenológiai állapotban fennálló tápanyag- ellátottsági szint közvetlenül befolyásolja:
1. négyzetméterenkénti kalász-számot úgy, hogy az
egy nóduszos állapottól a zászlósleveles állapotig eldől, hogy mennyi marad meg a differenciáló- dott oldalágakból
2. a kalászonkénti magszámot meghatározza a virágzás és termékenyülés időszakában ren- delkezésre álló tápanyagok és asszimilátumok mennyisége
3. az ezermagtömeg alakulását befolyásolja a szemkitelítődés időszakában elérhető tápanya- gok mennyisége
» elősegíti a fotoszintetikus aktivitás növekedését
» növeli a tápanyagfelvétel mértékét, ezáltal javítja a
betakarított termés beltartalmi értékeit
» segítségével javul a kijuttatott műtrágya hasznosu­ lásának mértéke
» a zászlóslevél kiterülésekor történő alkalmazásával mennyiségi és minőségi termésnövekedést lehet elérni
 KULTÚRA
 FELHASZNÁLÁS CÉLJA
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉS IDEJE
 SZER (L/HA)
 VÍZ (L/HA)
  kalászosok
 növénykondicionálás, tápanyag- felvétel fokozása
  1 (max 2 %)
 250–350
  2 nóduszos állapottól – kalászhányásig
  BIOSTIMULÁTOROK
51   49   50   51   52   53