Page 44 - Termekkatalogus 2024
P. 44

  GOMBAÖLŐ SZEREK
 44
INTELLIS
 HATÓANYAG- TARTALOM
200 g/l pentiopirad
FORMULÁCIÓ
SC (szuszpenzió koncentrátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
KISZERELÉS
1 literes műanyag flakon
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Almatermésűekben lisztharmat és varasodás ellen a ke- zeléseket preventíven a tünetek megjelenése előtt, előre- jelzésre alapozva kell elkezdeni, és amennyiben szükséges, 7 naponta megismételni. A megfelelő hatékonyság biz- tosítása érdekében a készítménnyel történő két kezelés között ne történjen más hatóanyagú gombaölő szerrel permetezés. A növényvédő szer 0,5 l/ha dózisban történő felhasználása csak kontakt hatóanyagú, almatermésűekben engedélyezett gombaölő szer kombinációs partnereként lehetséges.
Őszibarack, kajszi és nektarin kultúrákban a moníliás virág- és hajtáspusztulás elleni kezelést megelőző jelleggel a virágzás kezdetén javasolt elvégezni az engedélyezett ki- sebb dózis (1,2 l/ha) kijuttatásával. A virágzás időszakát kö- vetően a lisztharmat és a moníliás termésrothadás elleni vé- dekezéshez a készítményt a nagyobb (1,5 l/ha) dózisban kell felhasználni. Ha a virágzás időszakában a készítmény nem került kijuttatásra, akkor a virágzást követően lisztharmat és moníliás termésrothadás ellen a készítmény két alkalommal is kijuttatható az engedélyezett nagyobb dózisban.
» olajos formulációjú termék, amely az olajra érzékeny hatóanyagok esetében (pl. kaptán) fitotoxicitásra hajlamosíthat
» tartamhatással rendelkezik
» ellenáll a lemosó csapadéknak
» a rezisztencia kialakulása, ill. kifejlődése elkerül­ hető vagy elodázható eltérő hatásmechanizmusú készítmények egymást követő, vagy tankkeverék­ ben történő alkalmazásával
Hajtatott szamócában a készítményt a szürkepenész el- len az első virágzatok megjelenése után megelőző jelleggel kell kijuttatni. A fertőzési körülményektől függően a kezelés legalább 5 nap elteltével megismételhető az érés kezdetéig. Hajtatott uborkában lisztharmat és szürkepenész elleni védekezést megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tü- netek megjelenésekor kell elvégezni. A készítmény két al- kalommal juttatható ki 2,0 l/ha dózisban, legalább 5 napos permetezési forduló betartásával, vagy egyetlen alkalom- mal 2,4 l/ha dózisban.
Hajtatott paradicsomban és padlizsánban a szürkepe- nész elleni védekezést megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. A készítmény két alkalommal juttatható ki 2,0 l/ha dózisban, legalább 5 napos permetezési forduló betartásával, vagy egyetlen al- kalommal 2,4 l/ha dózisban.
Hajtatott paprikában a készítmény szürkepenész ellen két alkalommal juttatható ki. A kezeléseket az első virágkezde- mények megjelenésétől megelőző jelleggel kell elvégezni.
    KULTÚRA
KÁROSÍTÓ
KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
A KEZELÉS IDEJE
     SZER (KG/HA)
VÍZ (L/HA)
        almatermésűek (alma, körte, birs)
lisztharmat, varasodás
0,5*- 0,75
800-1000
3
7
egérfüles állapottól 3 héttel betakarítás előtti állapotig
21
         őszibarack, kajszi, nektarin
moníliás virág- és hajtáspusztulás, moníliás termésrotha- dás, lisztharmat
1,2-1,5
500-1000
2
7
a virágzás kezdetétől a fogyasztásra érettségig
3
      szamóca (hajtatott)
szürkepenész (botrítiszes betegség)
0,9
200-1000
2
5
első virágzatok meg- jelenésétől az érés kezdetéig
3
    uborka (hajtatott)
lisztharmat, szürkepenész (botrítiszes betegség)
2,0
2,4
500-1200
2
1
5
  -
első virágkezdemény megjelenésétől a teljes éréséig
    paradicsom, padlizsán (haj- tatott)
szürkepenész (botrítiszes betegség)
2,0
2,4
500-1200
2
1
5
 -
első virágbimbó vagy virágzat megjelenésétől a teljes éréséig
 1
       paprika (hajtatott) szürkepenész 2,0 500-1000 (botrítiszes betegség)
2 5
* Csak kontakt hatóanyagú gombaölő szerrel kombinációban történő felhasználás esetén.
első virágbimbó vagy virágzat megjelenésétől a teljes éréséig
ÉVI (NAP)
  

   42   43   44   45   46