Page 42 - Termekkatalogus 2024
P. 42

    GOMBAÖLŐ SZEREK
 42
FUNGURAN PROGRESS
 HATÓANYAG- TARTALOM
573 g/kg réz-hidroxid (350 g/kg tiszta réz)
FORMULÁCIÓ
WP (vízben oldható por)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
II.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
mérsékelten kockázatos
KISZERELÉS
10 kg-os papírzsák
  JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Szőlőben a peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell védekezni. A permete- zést általában a hajtások 20-25 cm-es állapotában ja- vasolt megkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint, 8-12 naponként célszerű megismételni. A vegetációs időszak első felében végzett kezeléseknél tekintettel kell lenni a termesztett szőlőfajta rézérzékenységére.
Almatermésűekben varasodás ellen a ké- szítményt a virágzás előtti, megelőző védelem céljából, az előrejelzésre alapozva kezdetben 0,6 kg/ha/m lombkorona magasság dózisban szük- séges kijuttatni. A virágzás közeledtével a dózist javasolt csökkenteni 0,3 kg/ha/m lombkorona ma- gasságra. A virágzást követően kisdió gyümölcs- állapottól kezdődően a védekezések tovább foly- tathatóak eleinte 0,3 kg/ha/m lombkorona magas- ság dózissal, amelyet javasolt fokozatosan növelni 0,6 kg/ha/m lombkorona magasság értékre. Gombás és baktériumos eredetű ágelhalások ellen a készítményt ősszel a betakarítást követően, illetve a lombhullás időszakában javasolt kipermetezni.
Csonthéjasokban a betegségek ellen a permete- zést a betakarítást követően javasolt elvégezni, majd ősszel, a lombhullás időszakában megismételni. Fer- tőzésre hajlamosító körülmények között tavasszal, rügyfakadást követően a pirosbimbós (fehérbimbós) állapotig szintén indokolt a védekezés végrehajtása. A készítmény a kajszi apiognomóniás betegsége el- len csak mérsékelt védőhatással rendelkezik.
Burgonyában burgonyavész ellen a permetezése- ket előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szük- séges megkezdeni, majd a fertőzés alakulásától füg- gően 7-12 naponként indokolt megismételni. Baktériumos szártő- és gumórothadás (feketelábú- ság) ellen a készítmény vetőgumó kezelés formá- jában használható fel. A növényvédő szert a vetés előtt, vagy vetéskor kell a vetőgumó felületére juttat- ni arra alkalmas berendezéssel.
Kisebb méretű díszbokrok és díszcserjéknél a készítmény baktériumos levélfoltosságok ellen hasz- nálható fel. A fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezéseket a kilombosodást követően megelőző jelleggel 10-14 naponként javasolt elvé- gezni.
Komlóban peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva, az indanövekedés és toboz- fejlődés időszakában szükséges védekezni. A perme- tezéseket fertőzési veszélyhelyzettől függően 7-14 naponta javasolt megismételni. A dózist a permete- zendő növénymagassághoz szükséges igazítani.
» kontakt hatású gomba­ és baktériumölő szer
» a réz akadályozza a gombaspórák csírázását és
sejtosztódását
» sok enzim reakcióját gátolja
» szerves ragasztóanyagot tartalmaz, így fokozott esőállósággal rendelkezik
» olajtartamú készítményekkel történő együttes kijuttatásakor a tankkeverékbe először mindig
a Fungurant tegyük, és annak beoldása után adagoljuk az olajtartalmú készítményt a permet­ léhez
     40   41   42   43   44