Page 37 - Termekkatalogus 2024
P. 37

     CONROD
 HATÓANYAG- TARTALOM
250 g/l tebukonazol
FORMULÁCIÓ
EW (olajemulzió vizes fázisban)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
I.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
KISZERELÉS
5 l-es műanyag kanna
 » szisztémikus triazol hatóanyag preventív, kuratív és eradikatív hatással
» növekedésszabályozóként a gibberellin bioszintézisének megakadályozásával hat, így a megnyúlásos növekedést gátolja
 JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
Kalászosokban a védekezés általában több beteg- ség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, továbbá a kalászhányás végén-virágzás idején vég- zett egy-egy permetezéssel.
Őszi káposztarepcében a készítményt tőlevélróz- sás állapottól virágzásig célszerű kijuttatni levél- és szárbetegségek ellen. Az őszi kijuttatás (4-6 leveles állapottól tőlevélrózsás állapotig) a téli-kora tavaszi fagyok miatt elpusztult növények számát is csökkenti.
Szőlőben lisztharmat ellen, preventív jelleggel, a vi- rágzástól kezdve ajánlott védekezni. A védekezést a fertőzés fennállásáig célszerű folytatni. Egy tenyész- időszakban csak 3 alkalommal használható, a további szükséges kezeléseket más hatásmechanizmusú ké- szítményekkel kell megoldani. Szürkerothadás ellen járványveszélyes időszakban más, a betegség ellen hatásos gombaölő szerrel kombináltan célszerű ki- juttatni.
 KULTÚRA
  KÁROSÍTÓ
 KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
 KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA
 KÉT KEZELÉS KÖZÖTTI MINIMÁLIS IDŐTARTAM (NAP)
  AZ UTOLSÓ KEZELÉS IDŐPONTJA
 ÉVI (NAP)
  SZER (L/HA)
  VÍZ (L/HA)
  kalászosok (őszi búza,
őszi és tavaszi árpa, zab, rozs, tritikálé)
gabonalisztharmat, gabonarozsda, hel- mintospóriumos és szeptóriás betegsé- gek, kalászfuzáriózis
 1,0
 250-400
2
 21
virágzás
 35
 őszi káposzta- repce
 plenodómuszos és alternáriás betegsé- gek, fehér- és szürke- penész, fagykár csökkentés
 0,5-1,0
 250-400
 fagykár csökkentés 1
betegségek 2
 - 21
 tőlevélrózsás állapot
virágzás vége
 56
 szőlő (bor)
 lisztharmat, szürke- rothadás
 0,4
  400-800
 3
 14
 zsendülés
 14
   GOMBAÖLŐ SZEREK
37
    35   36   37   38   39