Page 34 - Termekkatalogus 2024
P. 34

    GOMBAÖLŐ SZEREK
 34
COLPENN
 HATÓANYAG- TARTALOM
800 g/kg kén
FORMULÁCIÓ
WG (vízben diszpergálható gra- nulátum)
FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA
III.
MÉHEKRE VALÓ VESZÉLYESSÉG
nem jelölésköteles
KISZERELÉS
25 kg-os papírzsák
  JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A készítmény 25 0C felett - az esetleges perzselések elkerülése érdekében - nem alkalmazható!
Kalászosokban (őszi és tavaszi búza, őszi és tava- szi árpa, rozs, zab, tritikálé), kölesben és pohánká- ban a fertőzés mértékétől függően 1-3 alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – bokrosodás végén, szár- baindulás elején – kell megkezdeni és szükség ese- tén megismételni a kalászhányás-virágzás idején.
Szőlőben (bor-, csemege-) lisztharmat ellen a ke- zeléseket előrejelzésre alapozva preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 na- ponként szükség szerint megismételni. Melegebb, szárazabb időjárásnál alacsonyabb dózis, súlyos fer- tőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. A szőlő intenzív fejlődési szakaszában a készítmény felhasználható a felszívódó szerek kontakt kiegészí- tőjeként.
Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) a permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni és 7-14 naponként, a fertőzési nyomástól függően cél- szerű megismételni.
Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszi- barack, kajszi) a permetezés az első levelek kiemelke- désétől megkezdhető és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.
Bogyósokban (köszméte, piros- és feketeribiszke, szamóca, málna, szeder, bodza, áfonya, csipkebogyó) rügypattanást követően virágzás előtt, a lisztharmat primer tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával. A te- nyészidőszak további részében a fertőzés erősségé- től függően válasszuk meg a dózist.
Cukorrépában lisztharmat ellen a kezelést a fer- tőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, amely fertőzésveszély fennállása esetén háromszor megis- mételhető.
Lencse, csicseriborsó, és lóbab kultúrákban a per- metezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni.
Az engedélyezett zöldségfélékben, gyógy- és fű- szernövényekben, továbbá mogyoróban, földi- mogyoróban, kenderben, olajretekben, valamint közterületi díszfák és díszcserjékben a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és annak mértékétől függően többször megismétel- hető. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére. A készít- ményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező sze- mély irányítása mellett lehet kijuttatni. A közterülete- ken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó köz- egészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!
Az engedélyezett szőlő, almatermésű, csonthéjas és kabakos kultúrákban a készítmény atkák gyéríté- sére is alkalmas.
» alkalmazása preventíven ajánlott
» az elemi kén felvétele után a gombaspórában
toxikus H2S képződik
» a kénre elsősorban a nagy zsírtaltalmú gombák érzékenyek (pl. lisztharmat)
» peronoszpóra és botritisz ellen nem hatásos
  

   32   33   34   35   36